30 Jul 2016

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ တရားပ်က္ၾကျပီတရားကို ေတးလိုဆို၊ အေဖကို သားကဆဲ

ေဆြမ်ိဳးထဲက ဓားျပတိုက္၊

မိုက္ရဲလွ်င္ ေသာတပန္၊

မေကာင္းၾကံက သမာဓိ၊

ေရႊရွိမွ လူလိမၼာ၊

လိမ္ႏိုင္မွ သစၥာရွင္၊

ရုိးသားသူကို အရူးလို႔ထင္၊ 

အက်ၤ ီပါးႏွင့္ ဥပုသ္သည္၊ 

ဇရပ္အလည္ ကို႔ယိုးကားယား၊ 

လူဆင္းရဲက သူေဌးေယာင္ေဆာင္၊ 

အ၀တ္ေျပာင္မွ လူရုိေသ၊

ေရႊရွိဘုရားမွ ရွိခိုးခ်င္၊ 

ဇာတ္သမားမွ လူေခၚခ်င္၊ 

အပ်ိဳငယ္က၊ လင္ေနေစာ၊ 

အမ်ိဳးေကာင္းသမီးက ပိုက္ဆံရွာ၊ 

လင္ရွိမယားက အပိ်ဳလုပ္၊ 

ဆယ္ႏွစ္သမီးက အိမ္ေထာင္ခ်င္၊ 

ဖိုးသူေတာ္က ဘိုစေတာက္ခ်၊ 

အပ်ိဳေပါက္စ ႏွစ္လင္ယူ၊ 

လူရင္းႏွီးေတာ့ အတိုးခ်၊ 

ခိုးဓားျပက လူလို႔ေအာ္၊ 

ဆယ္အိမ္ေခါင္းက စိတ္ၾကီး၀င္၊ 

မယ္သီလက အႏုေဆးေဖၚ၊ 

မေရွာင္တမ္းတိုးတာ တစ္ခုလပ္၊ 

အမွန္ေျပာေတာ့ အမုန္းပြား၊ 

ဥပုသ္ေစာင့္ရင္း အတင္းေျပာ၊

ေခတ္ၾကီးကိုေတာ့ အျပစ္ဆို၊ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာ့ျဖင့္ အေကာင္းထင္၊ 

အလွဴေပးရင္း ထမင္းေရာင္း၊ 

မသာပို႔ရင္း အပ်ိဳလွည့္၊ 

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ တရားပ်က္ၾကျပီ။ 


(ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္)


19 Jun 2016

ေသာတာပန္၏ ထူးျခားခ်က္ (၇) ရပ္
ေသာတာပန္၏ ထူးျခားခ်က္ (၇) ရပ္


ကုိယ့္ခႏၶာကုိ ဉာဏ္စုိက္ၾကည့္လုိက္ရင္ ေ၀ဒနာေပၚလဲ ေဖာက္ျပန္သြားတာပဲ၊ ပ်က္စီးသြားတာပဲ။ ေ၀ဒနာ႐ႈလုိက္ေတာ့ ေ၀ဒနာေလးက ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္နဲ႔ သူ႔သေဘာသူ စြန္႔စြန္႔သြားတယ္။ သုခေ၀ဒနာကလဲ သုခေ၀ဒနာသေဘာစြန္႔တယ္။ ဒုကၡေ၀ဒနာကလဲ ဒုကၡေ၀ဒနာသေဘာစြန္႔တယ္။ ဥေပကၡေ၀ဒနာကလဲ ဥေပကၡေ၀ဒနာသေဘာ စြန္႔တယ္။ ေလာဘစိတ္ကလဲ ေလာဘသေဘာစြန္႔တယ္။

စြန္႔ၿပီး အနိစၥ သေဘာခ်ည္း ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာခ်ည္းျပတယ္။ ဒီလုိခ်ည္းျပေနေတာ့ ဒါေတြဟာ ၀ိပရိဏာမလကၡဏံ ဒုကၡသစၥံပဲ။ ဉာဏ္နဲ႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၀ိပရိဏာမလကၡဏာေတြခ်ည္းပဲ၊ ေဖာက္ျပန္တာခ်ည္းပဲ။ အထည္မက်န္ ဘူး။ ေ၀ဒနာေပၚရင္ ေ၀ဒနာၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေ၀ဒနာေလးကို ရွာမေတြ႕ေတာ့ဘူး။

 ေ၀ဒနာပ်က္ပ်က္ စိတ္ပ်က္ပ်က္ ႐ုပ္ပ်က္ပ်က္ အထည္မက်န္ ဘူး။ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားတာကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမယ္။
ဒီလုိျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ဒုကၡသစၥာပါလား၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားတာမွ တစ္ပုိင္းတစ္စေတာင္မက်န္ေတာ့ပါလား လုိ႔ ေရွးဦးစြာ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာျမင္ရမယ္။ ျမင္ၿပီးေတာ့ မိမိခႏၶာႀကီး သည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမွ တစ္ပါး ဘာမွမရွိ၊ တကယ့္ကုိ ရြံစရာ မုန္းစရာခႏၶာႀကီးပါလားလုိ႔ ဉာဏ္တက္လာမယ္။ ဉာဏ္တက္ၿပီးေနာက္ ရြံစရာမုန္းစရာခႏၶာႀကီးေတာ့ သိမ္းမွေတာ္မယ္၊ သိမ္းမွေအးမယ္၊ ရခ်င္စရာတစ္ကြက္မွမရွိဘူးဆုိတဲ့ ဉာဏ္တက္လာလိမ့္မယ္။

ဒီဉာဏ္တက္လာခဲ့ရင္ ေရွ႕ဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္သြားလိမ့္မယ္။ ၀ိပရိဏာမဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္သြားလိမ့္မယ္။ အ၀ိပရိဏာမ နိဗၺာန္ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့မွပဲ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ ၀ိပရိဏာမေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ အခု မွပဲ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈႀကီး ဇာတ္သိမ္းသြား တာ ေတြ႕ရေတာ့တယ္ဆုိတဲ့ ဉာဏ္လာတယ္။ ဒါျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈဇာတ္သိမ္းတာက နိေရာဓသစၥာ၊ ေတြ႔တဲ့ဉာဏ္က မဂၢသစၥာဆုိေတာ့ ေသာတာပန္တည္ေရာ။ မဂ္ရ ဖုိလ္ရ တာပဲ။ မဂ္ဖုိလ္ရရင္ ပစၥေ၀ကၡဏာ ရတာပဲ။ ပစၥေ၀ကၡဏာရတာ အထူးေျပာဖုိ႔မလုိဘူး၊ ၀ီထိနိယာမသေဘာအတုိင္း မဂ္ဖုိလ္ရရင္ သူရမွာပဲ။ မဂ္ရဖုိ႔သာ အဓိကျဖစ္တယ္။

၀ိပရိဏာမ ဒုကၡသစၥာျမင္ေနတုန္း ကိစၥဉာဏ္။ ၀ိပရိဏာမဆံုးသြားတာျမင္လုိက္ေတာ့ ကတဉာဏ္။ ကတဉာဏ္ဆုိတာ ငါေသာတာပန္တည္ၿပီလုိ႔ သိလုိက္ရတဲ့ဉာဏ္။ မဂ္ဉာဏ္က တက္ၿပီး ေသာတာပန္တည္ၿပီလုိ႔သိလုိက္ရတဲ့ဉာဏ္၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့ကိစၥေတြ မျမင္ေတာ့ဘဲ ေဖာက္ျပန္တဲ့ကိစၥေတြ ရွာမေတြ႕ေတာ့ဘဲ ေဖာက္ျပန္ျခင္းကင္းတာကို ျမင္တဲ့ဉာဏ္ဟာ ကတဉာဏ္။

ဒါျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ထဲ ဘာေပၚေပၚ ဒုကၡသစၥာခ်ည္းေပၚတာပဲလုိ႔ သိတဲ့ဉာဏ္က သစၥဉာဏ္၊ ေပၚတာဟူသေရြ႕ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်။ သူ႔ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတဲ့ကိစၥကုိသိေတာ့ ကိစၥဉာဏ္၊ ေပၚလာတာေလးေတြက ေပၚလာတဲ့သေဘာေတြ အကုန္စြန္႔ၿပီး ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး သြားတာေလးေတြပဲ ဆက္တုိက္ျမင္ေနရင္ ဒါကို ကိစၥဉာဏ္။ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတဲ့ကိစၥ မျမင္ျပန္ေတာ့
ကတဉာဏ္။ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတာေတြေတာ့မျမင္ရေတာ့ဘူး၊ မေဖာက္ျပန္မပ်က္စီးတဲ့ ခ်မ္းသာေလးတစ္ခုတည္းပဲ ျမင္ေနတယ္ဆုိရင္ ဒါ ကတဉာဏ္ပဲ။ ဒီဉာဏ္သံုးဉာဏ္နဲ႔ပဲ တက္လုိက္ပါ။ အက်ဥ္းအားျဖင့္ သစၥာသိရင္ သစၥဉာဏ္၊ ေဖာက္ျပန္တာသိရင္ ကိစၥဉာဏ္၊ ေဖာက္ျပန္တာေတြ မေတြ႕ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ကတဉာဏ္။

ကတဉာဏ္ဆုိက္ရင္ ေသာတာပန္တည္ၿပီ။ ေသာတာပန္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေသာတာပန္စိတ္ေပၚတာပါပဲ။ ႐ုပ္ပုိလွလာတာလဲမဟုတ္ဘူး၊ ဆုိင္းဘုတ္ဆြဲထားတာလဲမဟုတ္ဘူး။

အဲဒီေသာတာပန္မွာေပၚတဲ့ ေသာတာပန္စိတ္သည္ ပုထုဇဥ္နဲ႔ မတူတာ ခုႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ေသာတာပန္လဲ ေလာဘ ျဖစ္ေသးတယ္၊ ေဒါသလဲ ျဖစ္ေသးတယ္၊ ေမာဟလဲ ျဖစ္ေသးတယ္။ ထိနမိဒၶ ငိုက္မ်ည္းစိတ္ေတြလဲ ျဖစ္ေသးတယ္။ ဥဒၶစၥ ပ်ံ႕လြင့္မႈေတြလဲ ျဖစ္ေသးတယ္။ ကုကၠဳစၥလဲ ျဖစ္ေသးတာပဲ။ ဒီတရားေတြက ပုထုဇဥ္မွာလဲ ျဖစ္တယ္၊ ေသာတာပန္မွာလဲ ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ တူေနတဲ့သေဘာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါျဖင့္ ဘယ္လုိထူးလဲဆုိရင္ ပုထုဇဥ္က ဒီတရားေတြျဖစ္ရင္ ျဖစ္ေၾကာရွည္တယ္။

ကတဉာဏ္ရလို႔ ေသာတာပန္တည္ၿပီးသားပုဂၢိဳလ္က ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္ေပမယ့္ ျဖစ္ေၾကာမရွည္ဘူး။
ပုထုဇဥ္က ေလာဘျဖစ္လုိက္ၿပီဆုိရင္လဲ ဒီေလာဘခ်ည္းပဲ အၾကာႀကီးျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ေဒါသျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္လဲ ေဒါသခ်ည္းပဲျဖစ္လို႔ မေက်မခ်မ္းႏုိင္ဘူး။ ဒါဟာ ျဖစ္ေၾကာရွည္တာပဲ။

 ဒုကၡခ်ဳပ္ၿပီးသား ေသာတာပန္ ကေတာ့ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ ေနာက္က တစ္ခါတည္း ဉာဏ္လုိက္တယ္။ ျဖစ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းသိတယ္၊ ျဖစ္ေၾကာမရွည္ေတာ့ဘူး။


ငါေလာဘျဖစ္သြားတယ္လို႔ ေနာက္ကေန ဉာဏ္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အသိေလးလုိက္လာတယ္။ ေဒါသျဖစ္ရင္လဲ ဉာဏ္အသိ ခ်က္ခ်င္းလုိက္တယ္။ ထိနမိဒၶျဖစ္ရင္လဲ ခ်က္ခ်င္းလုိက္တာပဲ။ မသိလုိက္တာဆုိတာ မရွိဘူး။ ေလာဘျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒါသျဖစ္ျဖစ္၊ ထိနမိဒၶျဖစ္ျဖစ္၊ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္တာပဲ၊ မပယ္ႏုိင္ေသးလုိ႔ ျဖစ္တာ။

 ေသာတာပတၱိမဂ္က ဒိ႒ိနဲ႔ ၀ိစိကိစၧာပဲ ပယ္ႏုိင္ေသးတာ။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြက မပယ္ႏုိင္ေသးေတာ့ လာမွာပဲ။ လာပင္လာေသာ္လဲ ခ်က္ခ်င္း ေနာက္က ျပန္သိတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္က ေနာက္က ျဖတ္ျဖတ္လုိက္တယ္။ ပုထုဇဥ္ကေတာ့ မျဖတ္ဘူး၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တန္းေနေအာင္ သြားတာပဲ။

ဥပမာ ပုထုဇဥ္က ေဒါသျဖစ္ရင္ ကမၻာမေက်ဘူးဆုိၿပီး ေတးထားတယ္။ ေသာတာပန္ကေတာ့ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္လုိက္တာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္က အသိနဲ႔ ျပန္လုိက္ေပးလုိက္တယ္။ ဒါနံပါတ္(၁)ကြာျခားမႈပဲ။ ျဖစ္ေၾကာရွည္နဲ႔ ျဖစ္ေၾကာတုိကြာတယ္။

နံပါတ္(၂)က ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြ မပယ္ႏုိင္ေသးေတာ့ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လုိ႔ ေပၚလာခဲ့ေသာ္လဲ ဒီကိေလသာေတြ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္လုိက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ ေပၚလာတယ္။ သိ႐ံုတင္မကဘူး၊ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့အထိလာတယ္။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြကေတာ့ ပုထုဇဥ္လုိပဲ ျဖစ္တာပဲ။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္မွန္းသိတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္လုိက္မယ္ဆုိၿပီး ျဖစ္ပ်က္႐ႈလုိက္ေတာ့ ၿငိမ္းေအးသြားတာပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေက်ဘူး ဘာညာဆုိတာေတြ မက်န္ရစ္ေတာ့ဘူး။ ကိေလသာေတြ လာေသာ္လဲ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္ပစ္လုိက္တယ္။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ မွားရင္ မွားမွန္း ခ်က္ခ်င္းသိတယ္၊ ၿငိမ္းေအာင္လုပ္ပစ္တယ္။ ေလာဘ ေဒါသေတြနဲ႔ မွားတာကုိေျပာတာ။

(၃)နံပါတ္က ဒီဘုရားသာသနာမွတစ္ပါး အျခားသာသနာမွာ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၲာမရွိဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ကုိယ္တုိင္သိလာတာ။ သိလာလို႔ ယံုၾကည္တာ။

(၄)နံပါတ္က ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ဘုရားပညတ္ထားတဲ့သိကၡာပုဒ္တစ္ခုခု ခ်ိဳးေဖာက္မိရင္ အျပစ္သင့္တယ္။ အာပတ္သင့္တယ္။ အဲဒီအျပစ္ကုိ သိလုိက္တာနဲ႔ ေပ်ာက္သြားေအာင္ ခ်က္ခ်င္း ေဒသနာၾကားတယ္။
 အာပတ္ကုစားတာေခၚတယ္။ လူေတြမွာေတာ့ တစ္ခုခု မွားလုိ႔ရွိရင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ေျပလည္ေအာင္လုပ္လုိစိတ္ေပၚလာတယ္။ မွားတဲ့ဥစၥာ ခ်က္ခ်င္း ေျပေအာင္လုပ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာတာ။ မွားမိတာ သိလုိက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ဘုရားေရွ႕သြားၿပီး ကမၼ႒ာန္းထုိင္ပစ္လုိက္ၿပီး မွားတဲ့အျပစ္ေတြ ေျပေျပာက္ေအာင္ လုပ္လုိက္တယ္။ ဒါေသာတာပန္ရဲ႕စိတ္ထားပဲ။

နံပါတ္(၅)က အမႈကိစၥအတြက္ ႐ံုးကန္ကနားေခၚေသာ္ျငားလဲ လုိက္ေတာ့လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာေတာ့ အပ်က္မခံဘူး။ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိလုိ႔ အကူအညီလုိရင္ အကူအညီေတာ့ ေပးတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာေတာ့ အပ်က္မခံဘူး။ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဟုတ္လုပ္အေျပာခုိင္းလဲ သူမေျပာဘူ၊ အလိမ္ခုိင္းလဲ မလိမ္ဘူး၊ မတရား ထြက္ဆုိတာမ်ိဳး သူမလုပ္ေတာ့ဘူး။ အမွန္ေျပာရင္ ဘယ္လုိလုပ္မယ္၊ ဘာလုပ္မယ္စသည္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေစကာမူ သူကေတာ့ အမွန္အတိုင္းပဲ ထြက္ဆုိတယ္။ ဒီလုိေျပာေပးရင္ ေငြေပးမယ္၊ ဘာေပးမယ္ေျပာလဲ သူကေတာ့ မဟုတ္မမွန္တာကုိ အဟုတ္အမွန္လုပ္ၿပီး ေျပာမေပးေတာ့ဘူး။

နံပါတ္(၆)က တရားေဟာေနတဲ့အခါ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ သိၿပီး စိတ္ဟာဘယ္မွမသြားဘဲနဲ႔ နာေလ့ရွိတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ေတြ နာၾကားရတဲ့အခါ အာ႐ံုတစ္ပါး စိတ္မသြားဘဲ စူးစူးစုိက္စုိက္ နာႏုိင္ျခင္းသည္ ေသာတာပန္ရဲ႕ သေဘာပဲ။

နံပါတ္(၇) က တရားေတာ္ေတြ နာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေျပာလုိ႔လဲ မၿပီးႏုိင္၊ ၀မ္းေျမာက္လုိ႔လဲ မဆံုးႏုိင္ဘူးတဲ့။ သိပ္ၿပီး သေဘာက်လြန္းလုိ႔ ပီတိေသာမနႆေတြျဖစ္ၿပီး ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေပ်ာက္ႏုိင္ဘူး။

အက်ဥ္းျပန္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္-

၁။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ေပၚတုိင္ေပၚတုိင္း ခ်က္ခ်င္းသိတာသည္ ေသာတာပန္ရဲ႕အသိ။

၂။ သိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ေသာတာပန္ရဲ႕ အသိ။

၃။ ဤသာသနာမွတစ္ပါး အျခားသာသနာမွာ ထြက္ရပ္လမ္းလံုး၀မရွိဘူးဆုိတဲ့ယံုၾကည္မႈဟာလဲ ေသာတာပန္ရဲ႕ သဒၶါ။

၄။ က်ဴးလြန္ထားတဲ့အျပစ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ကုသလုိတဲ့စိတ္ေပၚတာဟာလဲ ေသာတာပန္ရဲ႕ သေဘာ။

၅။ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိလို႔ အကူအညီ သက္ေသလုိက္ရျငားေသာ္လဲ သီလ သမာဓိ ပညာ အပ်က္မခံတာသည္ ေသာတာပန္ရဲ႕သေဘာ။

၆။ တရားေတာ္ေတြကုိ အာ႐ံုတစ္ပါး စိတ္မသြားဘဲ အနက္အဓိပၸါယ္သိၿပီး နာႏုိင္ျခင္းသည္ ေသာတာပန္။

၇။ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္တရားေတြနာရေတာ့ ၀မ္းေျမာက္လုိ႔မဆံုး ၾကည္ၫိုလုိ႔မဆံုး ေက်းဇူးတင္လုိ႔ မဆံုးျဖစ္တာသည္ ေသာတာပန္။

ပုထုဇဥ္နဲ႔ ေသာတာပန္ ဒီ(၇)ခ်က္မွာ ထူးျခားတယ္တဲ့။ ေကာသမၻီရဟန္းေတြ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေဟာတာ။ ဥပမာ ေသာတာပန္လဲ ရန္ေတာ့ ျဖစ္တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မွန္းေနာက္ကသိတယ္။ သိလုိက္ေတာ့ ၿငိမ္းေအာင္လုပ္လုိက္တယ္။ သိလို႔ ကုသလိုက္တယ္။ သူတစ္ပါးကိစၥေဆာင္ရြက္ရာမွာ သီလ သမာဓိ ပညာကုိသာ ငဲ့ေလ့ရွိတယ္။ တရားနာတဲ့အခါမွာ အျခားစိတ္ေတြ အ၀င္မခံဘူး။ တရားနာရေတာ့ ၀မ္းသာလုိ႔မဆံုး ပီတိေသာမနႆေတြလဲ ျဖစ္လုိ႔မဆံုးဘူးတဲ့။ ဒါ ပုထုဇဥ္နဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္ (၇)ခ်က္။
  ဒီ(၇) ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီၿပီဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေသာတာပန္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္ပါ။


(မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေဟာတရားမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။)


ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ


ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းသိသင့္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား


ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းသိသင့္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား
-------------------------------------------------
ဘဒၵကမာၻတြင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားငါးဆူ
-------------------------------------------
၁။ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား
၂။ ေကာဏဂံုျမတ္စြာဘုရား
၃။ ကႆပျမတ္စြာဘုရား
၄။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား
၅။ အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား (ေနာင္ပြင့္ေတာ္မႈမည္)
သာသနာေတာ္သံုးရပ္
----------------------
၁။ ပရိယတၱိ သာသနာ = ပိဋကပ္စာေပသင္ၾကားျခင္း
၂။ ပဋိပတၱိ သာသနာ = တရားေတာ္ႏွင့္အညီက်င့္ျခင္း
၃။ ပဋိေ၀ဒ သာသနာ = ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္း
ရတနာသံုးပါး
-------------
၁။ ဘုရား
၂။ တရား
၃။ သံဃာ
ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
---------------------------------------------------------------
ျမတ္စြာဘုရား၏ ဖခမည္းေတာအမည္ = သုေဒါၶဓန
ျမတ္စြာဘုရား၏ မယ္ေတာ္အမည္ = သီရိမဟာမာယာေဒ၀ီ
ျမတ္စြာဘုရား၏ ေမြးဖြားရာဇာတိ = ကပၸိလ၀တ္
ျမတ္စြာဘုရား၏ ငယ္နာမည္ = သိဒၶတၱမင္းသား
ျမတ္စြာဘုရား၏ ၾကင္ယာေတာ္ = ယေသာ္ဓရာဗိမၼာေဒ၀ီ
ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ = ရာဟုလာ
ျမတ္စြာဘုရား၏ ဖြားဖက္ေတာ္ခုႏွစ္ေယာက္= ဆႏၵအမတ္၊ က႑ကျမင္း၊ ကာဠဳဒါယီအမတ္၊
ေရႊအိုးၾကီးေလးလံုး၊ ညီေတာ္အာနႏၵာ၊ ယေသာ္ဓရာ၊ ေဗာဓိေညာင္ပင္
သံေ၀ဇနိယ ေလးဌာန
---------------------
၁။ ျမတ္စြာဘုရားဖြားျမင္သည့္အရပ္ = လံုမၺနီဥယ်ာဥ္
၂။ ဘုရားအျဖစ္ေရာက္ေတာ္မူေသာေနရာ = ဗုဒၶဂါယာ
၃။ ဓမၼစၾကာတရားဦးေဟာေတာ္မူေသာေနရာ = မိဂဒါ၀ုန္ေတာ
၄။ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာေနရာ = ကုသိနာရုံ
သတၱဌာန ခုႏွစ္ပါး
-----------------
၁။ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္၏ အေရွ႕ေျမာက္တစ္လံကြာ ေရႊပလႅင္ဌာန
၂။ ေဗာဓိပင္၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၀ လံကြာဌာန အနိမိသအရပ္
၃။ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ အနိမိသအၾကားႏွစ္လံကြာဌာန ရတနာစၾကၤ ံ
၄။ ေဗာဓိပင္၏ အေနာက္ေျမာက္ ၁၅ လံကြာ ရတနာဃရေရႊအိမ္
၅။ ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ ၃၂ လံကြာ အဇပါလ ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္
၆။ ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ေတာင္ ၁၅ လံကြာ မုစလိႏၵာအိုင္၀ယ္ နဂါးပါးျပင္းေအာက္ဌာန
၇။ ေဗာဓိပင္၏ ေတာင္ဘက္ ၁၁ လံကြာ လင္းလြန္းပင္အရပ္
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး
----------------------
၁။ အရဟံ = ပူေဇာ္အထူးခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာဂုဏ္။
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ = အလံုးစံုေသာတရားအေပါင္းကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာဂုဏ္။
၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ = ၀ိဇၨာသံုးပါး၊ ၀ိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား ၁၅ပါး တို႔ႏွင့္
ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဂုဏ္။
၄။ သုဂေတာ = ေကာင္းေသာစကားကိုသာဆိုေတာ္မူေသာဂုဏ္။
၅။ ေလာက၀ီဒူ = ေလာကသံုးပါးကုိသိေတာ္မူအပ္ေသာဂုဏ္။
၆။ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ= မယဥ္ေက်းေသာ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႔ကို
ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမေသာဂုဏ္။
ရ။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ = နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေသာမူေသာဂုဏ္။
၈။ ဗုေဒၶါ = သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာဂုဏ္။
၉။ ဘဂ၀ါ = ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဂုဏ္။
တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါး
---------------------------
၁။ သြာကၡာေတာ = တရားေတာ္၏ အစအလယ္အဆံုးေကာင္းေသာဂုဏ္။
၂။ သႏိၵဌိေကာ = ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ မဂ္ပညာျဖင့္ ကိေလသာကို
ေအာင္တတ္ေသာဂုဏ္။
၃။ အကာလိေကာ = အခါမလင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေပးတတ္ေသာဂုဏ္။
၄။ ဧဟိပႆိေကာ = လာလွည့္ရႈလွည့္ဟူ၍ အစီရင္ကိုခံထိုက္ေသာဂုဏ္။
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ = စိတ္ႏွင့္မခြာဘဲေဆာင္ျခင္းငွာထိုက္ေသာဂုဏ္။
၆။ ပစၥတၱံေ၀ဒိတေဗၺာ၀ိညူဟိ = ပညာရွိတို႔စိတ္၌ သိအပ္ခံစားအပ္ေသာဂုဏ္။
သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး
-----------------------
၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ = သိကၡာက်င့္၀တ္တုိ႔ကို ေကာင္းစြာက်င့္ေတာ္မူေသာဂုဏ္။
၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ = သိကၡာက်င့္၀တ္တို႔ကို ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ေသာဂုဏ္။
၃။ ဥာယပၸဋိပေႏၷာ = နိဗၺာန္၏ အက်ိဳးငွာ က်င့္ေတာ္မူေသာဂုဏ္။
၄။ သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ = အရိုအေသျပဳထိုက္ေအာင္ သိကၡာတို႔ကိုရိုေသထိုက္ေသာဂုဏ္။
၅။ အာဟုေနေယ်ာ = အေ၀းမွေဆာင္၍ သီလ၀ႏ ၱတို႔အား လွဴအပ္ေသာ ပစၥည္းကို
ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာဂုဏ္။
၆။ ပါဟုေနေယ်ာ = ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုအပ္ေသာဧည့္သည္တို႔အဖို႔ စီရင္ထားေသာ
ျမတ္ေသာအလွဴကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာဂုဏ္။
ရ။ ဒကၡိေနေယ်ာ = တမလြန္ေလာကကို ယံုၾကည္၍ေပးအပ္ေသာ ျမတ္ေသာ
အလွဴကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာဂုဏ္။
၈။ အဥၨလီကရဏီေယ်ာ = ေကာင္းမူကိုအလိုရွိသူတို႔ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ရွိခိုးျခင္းငွာ
ထိုက္ေတာ္မူေသာဂုဏ္။
၉။ အႏုတၱရံပုညေကၡတၱံ = ေကာင္းမူတည္းဟူေသာ မ်ိဳးေစ့တို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးရာ
လယ္ေျမေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာဂုဏ္။
အႏွစ္သံုးပါး
-------------
၁။ ဒါန ၂။ သီလ ၃။ ဘာ၀နာ
ပစၥည္းေလးပါး
--------------
၁။ ဆြမ္း ၂။ ေဆး ၃။ သကၤန္း ၄။ ေက်ာင္း
ဆီမီးကပ္လွဴျခင္းအက်ိဳးႏွစ္ပါး
------------------------------
၁။ ပကတိမ်က္စိၾကည္လင္ျခင္း
၂။ ဥာဏ္ (မ်က္စိ)ၾကည္လင္ျခင္း
ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါး
-----------------
၁။ အာယု = အသက္ရွည္ျခင္း
၂။ ၀ဏၰ = အဆင္းလွျခင္း
၃။ သုခ = ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း
၄။ ဗလ = ခြန္အားၾကီးျခင္း
၅။ ပရိဘာန = ဥာဏ္ပညာၾကီးျခင္း
ပန္းလွဴရသည့္ အက်ိဳးသံုးပါး
----------------------------
၁။ ရုပ္ရည္လွပသည္။
၂။ ခႏၵာကိုယ္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစသည္။
၃။ ခံတြင္းအနံ ေမႊးၾကည္ေစသည္။
သီလရွိသူ ရႏိုင္ေသာအက်ိဳး ငါးပါး
---------------------------------
၁။ စည္းစိပ္ဥစၥာရရွိႏိုင္သည္။
၂။ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားႏိုင္သည္။
၃။ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနနိုင္သည္။
၄။ မေတြမေ၀ဘဲေသရမည္။
၅။ ေသျပီးေနာက္ ေကာင္းေသာဘ၀ေရာက္ႏိုင္သည္။
တရားနာျခင္း၏ အက်ိဳး ငါးပါး
-----------------------------
၁။ မၾကားဖူးေသာ ထံုနည္းပံုစံ တရားေကာင္းတုိ႔ကို ၾကားရျခင္း။
၂။ ၾကားဖူးေသာ တရားေကာင္းကို အဖန္တလဲလဲ မွတ္မိေအာင္နာၾကားရျခင္း။
၃။ ယံုမွားသံသယကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ျခင္း။
၄။ အယူ၀ါဒကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ယူႏိုင္ျခင္း။
၅။ သဒၶါယံုၾကည္ေသာစိတ္တိုးပြားေစျခင္း။
ေမတၱာအက်ိဳး ၁၁ ပါး
---------------------
၁။ ခ်မ္းသာစြာအိပ္ရသည္။
၂။ ခ်မ္းသာစြာႏိုးရသည္။
၃။ မေကာင္းေသာအိမ္မက္မျမင္
၄။ လူနတ္ခ်စ္သနားသည္။
၅။ ေဘးလြတ္ေအာင္နတ္တို႔ေစာင္မသည္။
၆။ မီးမေလာင္ႏိုင္
၇။ ဓားလက္နက္မထိႏိုင္
၈။ အဆိပ္ႏွင့္မေသႏိုင္
၉။ မေကာင္းေသာစိတ္ေပ်ာက္သည္။
၁၀။ မ်က္ႏွာအဆင္းလွသည္။
၁၁။ မေတြေ၀ဘဲေသ၍ ျဗမၼာျပည္သို႔ေရာက္သည္။
သည္းခံျခင္းအက်ိဳး ငါးမ်ိဳး
-------------------------
၁။ လူအမ်ားခ်စ္ျခင္း။
၂။ ရန္ျငိမ္းျခင္း။
၃။ အျပစ္နည္းျခင္း။
၄။ မေတြမေ၀ေသရျခင္း။
၅။ သုဂတိဘ၀သို႔လားရျခင္း။
အပယ္ေလးပါး
--------------
၁။ ငရဲ ၂။ တိရိစာၦန္ ၃။ ျပိတၱာ ၄။ အသူရကာယ္
ကပ္သံုးပါး
----------
၁။ ဒုဗိ ၻကၡႏ ၱရကပ္ = ငတ္မြတ္ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာကပ္
၂။ သတၱႏ ၱရကပ္ = လက္နက္ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာကပ္
၃။ ေရာဂႏ ၱရကပ္ = ေရာဂါေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာကပ္
ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး
------------
၁။ ငရဲ = ခ်မ္းသာမႈအလ်ဥ္းမရွိေသာအရပ္
၂။ တိရစာၦန္ = နိဗၺာန္ႏွင့္ဖီလာ မိုးကိုေက်ေပးေသာသတၱ၀ါ
၃။ ျပိတၱာ = ကိုယ္လက္အဂၤါ မမွ်တေသာသတၱ၀ါ
၄။ အသညေဇာ = ခႏၶာကိုယ္တစ္ပါးသာရွိ၍ အသက္နာမ္မရွိေသာ ျဗဟၼာဘံု
၅။ ပစၥႏ ၱရာဇ္ = ရတနာသံုးပါး မသိ၊ မရွိေသာ ေတာခ်ံဳ အံုျခားအရပ္
၆။ မိစာၦဒိဌိ = မွားေသာအယူရွိေသာ လူမ်ိဳးစု
၇။ ၀ိကလိျႏိၵယ = သစၥာေလးပါးတရားကိုနာၾကားရေသာ္လည္းနားမလည္ႏိုင္ေသာ ပညာဥာဏ္မရွိသူ
၈။ ဗုဒၶသုေညာ တိေဟတုေကာ = အသိအလိမၼာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ္လည္း ဘုရားပြင့္ေသာ
ကာလႏွင့္လြဲ၍ လူျဖစ္ရျခင္း။
ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါး
---------------
၁။ ေရ ၂။ မီး ၃။ မင္းဆိုး ၄။ သူခိုး ၅။ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ
၀ိပတၱိတရား ေလးပါး (၀ိပတၱိ-ေဖာက္ျပန္ခၽြတ္ယြင္းျခင္း)
---------------------
၁။ ဂတိ၀ိပတၱိ = အပါယ္ေလးဘံုတို႔၌ျဖစ္ရျခင္း။
၂။ ဥပဓိ၀ိပတၱိ = ရုပ္အဆင္းအဂါၤ (ဥပဓိ)ခ်ိဳ႔တဲ႔ျခင္း။
၃။ ကာလ၀ိပတၱိ = ေခတ္ပ်က္ ကာလပ်က္၊ မင္းဆိုးမင္းယုတ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာကာလ၌ ၾကံုရျခင္း။
၄။ ပေယာဂ၀ိပတၱိ = အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာမရွိ၊ သတိ ၀ီရိယလည္းမရွိ၍ လုပ္မွားကိုင္မွား အျပစ္မ်ားကိုသာက်ူးလြန္မိျခင္း။
ဗ်သနတရား ငါးပါး
-------------------
၁။ ဥာတိဗ်သန = ေဆြမ်ိဳးဥာတိတို႔ ေသေက်ပ်က္စီးျခင္း
၂။ ေဘာဂဗ်သန = ရာထူးဂုဏ္သိမ္ စည္းစိမ္ဥစၥာေလ်ာက်ပ်က္စီးျခင္း
၃။ ေရာဂဗ်သန = အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ပ်က္စီးျခင္း
၄။ သီလဗ်သန = အက်င့္သီလပ်က္စီးျခင္း
၅။ ဒိဌိဗ်သန = အယူ၀ါဒ လြဲမွားပ်က္စီးျခင္း
ကိေလသာ သံုးပါး
-------------------
၁။ ေလဘ ၂။ ေဒါသ ၃။ ေမာဟ
ကာလ သံုးပါး
-------------
၁။ အတိတ္ = လြန္ေလျပီးေသာကာလ
၂။ ပစၥဳပၸါန္ = လက္ရွိကာလ
၃။ အနာဂတ္ = ေနာင္ကာလ
အဂတိတရား ေလးပါး
---------------------
၁။ ဆႏၵ ၂။ ေဒါသ ၃။ ဘယာ ၄။ ေမာဟ
မ်က္ေမွာက္စည္းစိမ္ပ်က္စီးေၾကာင္းတရား သံုးပါး
-----------------------------------------------
၁။ ဣတိၳဓုတၱ = မိန္းမလိုက္စားျခင္း
၂။ သုရာဓုတၱ = ေသေသာက္ၾကဴးျခင္း
၃။ အကၡဓုတၱ = ေလာင္းကစားျခင္း
သရဏဂုံပ်က္ရေသာအေၾကာင္း ႏွစ္ပါး
--------------------------------------
၁။ မိစာၦဒိဌိအယူကိုေျပာင္းယူျခင္း ၂။ ေသဆံုးျခင္း
ကံသံုးပါး
---------
၁။ ကာယကံ = ကိုယ္ျဖင့္ျပဳျခင္း
၂။ ၀စီကံ = ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳျခင္း
၃။ မေနာကံ = စိတ္ျဖင့္ျပဳျခင္း
ကာယကံ(၃)ပါး
-------------------
၁။ ပါဏာတိပါတ = သူ႕အသက္သတ္ျခင္း
၂။ အဒိႏၷာဒါန = သူ႔ဥစၥာခိုးယူျခင္း
၃။ ကာေမသုမိစာၦစာရ = သူ႔မ်ားသားမယား ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ျခင္း
၀စီကံေလးပါး
-----------------
၁။ မုသာ၀ါဒ = မဟုတ္မမွန္ေသာ
၂။ ပိသုဏ၀ါစာ = ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္ေသာစကားေျပာျခင္း
၃။ ဖရုသ၀ါစာ = ၾကမ္းတမ္းေသာ (ဆဲေရး) စကားေျပာျခင္း
၄။ သမၹပၸလာပ = သိမ္ဖ်င္းေသာစကား(အနွစ္မဲ့ေသာစကား)ေျပာျခင္း
မေနာကံ(၃)ပါး
------------------
၁။ အဘိဇၥ်ာ = သူတပါးစည္းစိမ္ကိုမတရားၾကံစည္ျခင္း
၂။ ဗ်ာပါဒ = သူတပါးပ်က္စီးေအာင္ ၾကံစည္ျခင္း
၃။ မိစာၦဒိဌိ = အယူမွားျခင္း
အာရုံ ေျခာက္ပါး ကာမဂုဏ္တရားမ်ား
-----------------------------------
၁။ ရႈပါရုံ = အဆင္းအာရုံ
၂။ သဒၵါရံု = အသံအာရုံ
၃။ ဂႏၶာရုံ = အနံအာရုံ
၄။ ရသာရုံ = အရသာအာရုံ
၅။ ေဖာဌဗၺရုံ = အေတြ႕အာရုံ
၆။ ဓမၼာရုံ = တရားသေဘာအာရုံ
ပိဋကတ္ သံုးပံု
-----------------
၁။ သုတၱန္ ၂။ ၀ိနည္း ၃။ အဘိဓမၼာ
ေစတနာ သံုးတန္
------------------
၁။ ပုဗၺ = ၾကိဳတင္ေစတနာ
၂။ မုဥၥ = ျပဳဆဲေစတနာ
၃။ ပရ = ျပဳျပီးေစတနာ
ေလာကပါလ တရားႏွစ္ပါး ( ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ တရား။ )
---------------------------------------------------------------------
ဟိရီ = အျပစ္မကင္းေသာ အမႈ၊ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ကို ရွက္ျခင္း၊
ဩတၱပၸ = အျပစ္မကင္းေသာ အမႈ၊ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေၾကာက္ျခင္း၊
ေလာက သံုးပါး
--------------
၁။ သတၱေလာက = လူသတၱ၀ါမ်ား၏ ေလာက
၂။ သခၤါရေလာက = ျဖစ္ပ်က္ျပဳျပင္ေလာက
၃။ ၾသကာသေလာက = ရွိရွိသမွ်လူသတၱ၀ါအားလံုးရွိေသာေလာက
ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါး
-----------------------
၁။ ေမတၱာတရား ၂။ ကရုဏာတရား ၃။ မုဒိတာတရား ၄။
ဥပကၡာတရား
သမၸတိၱတရား ေလးပါး
---------------------
၁။ ကာလသမၸတိၱ = ေခတ္အခါေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း။
၂။ ဂတိသမၸတ = လူ႔ဘ၀နတ္ဘ၀ကဲ့သို႔ ေကာင္းေသာဂတိႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း။
၃။ ဥပဓိသမၸတ = ေျခလက္အဂၤါညီညာျပည့္စံုျခင္း၊ ရုပ္ရည္ရူပကာတင့္တယ္ျခင္း။
၄။ ပေယာဂသမၸတ = ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ ကံသံုးပါးျဖဴစင္ေကာင္းမြန္ျခင္း။
သမၸဒါတရား ေလးပါး (မ်က္ေမွာက္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား ေလးပါး)
-----------------------------------------------------------------
၁။ ဥဌာနသမၸဒါ = ထၾကြလံု႔လ၀ီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ
၂။ အာရကၡသမၸဒါ = ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ
၃။ ကလ်ာဏမိတၱသမၸဒါ = မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ
၄။ သမဇီ၀ိတသမၸဒါ = မွ်တစြာအသက္ေမြးမႈ
ခႏၶာ ငါးပါး
------------
၁။ ရူပကၡႏၶာ
၂။ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ
၃။ သခၤါရကၡႏၶာ
၄။ သညာကၡႏၶာ
၅။ ၀ိညာဏကၡႏၶာ
သစၥာ ေလးပါး
--------------
၁။ ဒုကၡသစၥာ
၂။ သမုဒယသစၥာ
၃။ နိေရာဓသစၥာ
၄။ မဂၢသစၥာ
မဂ္တရားေလးပါး
----------------------
၁။ ေသာတာပတၱိမဂ္
၂။ သကဒါဂါမိမဂ္
၃။ အနာဂါမိမဂ္
၄။ အရဟတၱမဂ္
ေစတီ ေလးမ်ိဳး
---------------
၁။ ဓါတုေစတီ = ဘုရားရွင္၏ ဓါတ္ေတာ္မ်ားဌာပနာေသာေစတီ
၂။ ဓမၼေစတီ = ပိဋကတ္သံုးပံုတရားစာေပမ်ား
၃။ ဥဒိၶႆေစတီ = ဘုရားရွင္ကို ရည္မွန္းထုလုပ္ထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္(ရပ္၊ေလ်ာင္းထိုင္) ပံုေတာ္မ်ား။
၄။ ပရိေဘာဂေစတီ = ဘရားရွင္၏ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္ေသာ သပိတ္၊ သကၤန္း စသည္တို႔ ဌာပနာထားေသာေစတီ ၊ ဗာဓိပင္။
ဥပါယ္တံမ်ဥ္ ေလးမ်ိဳး
-----------------------
၁။ ေဘဒဥပါယ္ = သေဘာထားအယူအဆကြဲလြဲေအာင္ ေသြးတုိးသပ္လွ်ိဳသည့္နည္းလမ္း။
၂။ ဒဏၡဳဥပါယ္ = ေထာင္ခ်ျခင္း၊ အခ်ဳပ္ခ်ျခင္းစေသာ ဒဏ္ခတ္သည့္နည္းလမ္း။
၃။ သာမဥပါယ္ = ရင္းႏွီးေအာင္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း၊ ကိုယ္ဘက္ပါေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်
ေျပာဆိုစည္းရုံးျခင္းနည္းလမ္း။
၄။ ဒါနဥပါယ္ = ေပးကမ္းျခင္းနည္းလမ္း။
27 Feb 2016

ေလာကဓံတရား(၈) ပါးလူငယ္တုိင္း ဖတ္သင့္သည့္ ေလာကဓံတရား(၈) ပါး


၁။ လာဘ = ပစၥည္းဥစၥာရျခင္း။

၂။ အလာဘ = ပစၥည္းဥစၥာမရျခင္း။

၃။ ယသ = အေျခြအရံမ်ားျခင္း။

၄။ အယသ = အေျခြအရံမရွိျခင္း။

၅။ နိႏၵာ = အကဲ့ရဲ့ခံရျခင္း။

၆။ပသံသာ = ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း။

၇။ သုခ =  ကုိယ္ စိတ္ ခ်မ္းသာျခင္း။

၈။ ဒုကၡ =  ကုိယ္ စိတ္ ဆင္းရဲျခင္း။ 
 
 
ဤသုိ႔အားျဖင့္ ရွစ္ပါးရွိပါတယ္။


ဤေလာက၌ မေကာင္း(၄)ပါး၊ေကာင္း(၄)ပါးရွိ၏။ေကာင္းေသာ ေလာကဓံႏွင့္ ေတြ႔ၾကဳံေသာအခါ စိတ္အား

ကုိယ္အား ဝမ္းသာရႊင္ပ် တၾကြၾကြျဖစ္ေနျခင္း၊မေကာင္းေသာ ေလာကဓံတရားႏွင့္ ေတြ႔ၾကဳံေသာအခါ စိတ္အားႏြဲ႔ ၍ တမဲ့မဲ့ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေလာကဓံေၾကာင့္ တုန္လွဳပ္ျခင္းတည္း။ဝမ္းသာလြယ္သူသည္ ဝမ္းနည္းလြယ္၏။ ဝမ္းသာအားၾကီးသူသည္ ဝမ္းနည္းအားၾကီး၏။ထုိ႔ေၾကာင့္ အျမဲ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကုိ အလုိရွိလ်ွင္ ေလာကဓံတရားရွစ္ပါး ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ တရားေၾကာင့္ (ဆုိးဆုိးေကာင္းေကာင္း) သိသိသာသာ ၾကီး စိတ္မေျပာင္းဖုိ႔ အထူးသတိထားသင့္ၾကေပသည္။လာဘ-အလာဘ

မိမိႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ လာဘ္ကုိတရားသျဖင့္ ရေအာင္ၾကိဳးစားရမည္။ ရသည့္အခါတြင္လည္း သူတစ္ပါး အျမင္ကတ္ေအာင္ ဝမ္းသာရႊင္ပ် တၾကြၾကြ မရွိေစသင့္။ တခ်ဳိ႔ ရွာေဖြမူကား ရွာေဖြ၍ မရသည့္အျပင္ “ဘူးထဲက ေရပါ၍” အရင္းပင္ရွဳံးတတ္ေသးသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆုံးရွဳံးမွဳေၾကာင့္လည္း ဝမ္းနည္းပူေဆြး၍ မေန နွင့္။ ထုိသုိ႔ ဆုံးရွဳံးသူေတြ မေရမတြက္နုိင္ေအာင္ ရွိၾကသည့္အျပင္ ထီးနန္းကုိပင္ စြန္႔လႊတ္၍ တစ္မ်ဳိးလုံး သခင္ဘဝမွ က်ြန္ဘဝသုိ႔ဆင္းကာ ေမာင္ေမာင္လုိ႔ ေခၚတုန္းက”ဗ်ာ” လုိ႔မ်ွ ထူးေဖာ္မရဘဲ ေအာင္ေက်ာ္လုိ႔ ေခၚကာမွ “ဘုရား”ထူးရသူေတြ အမ်ားပင္ ရွိၾကေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရမွဳ မရမွဳ ေလာကဓံႏွစ္ခုေၾကာင့္ မတုန္ မလွဳပ္ဖုိ႔ရာ ခုိင္မာေသာစိတ္ကုိသာ အျမဲထားသင့္ၾကေပသည္။ယႆ-အယႆ

ဆရာသမား လူၾကီးလူေကာင္းတုိ႔၌ အထုိက္အလုိက္ အေျခြအရံရွိမွ တင့္တယ္သည္။ အျခံအရံဟူသည္ အိမ္ဝင္းအိမ္ျခံတုိ႔ ကဲ့သုိ႔ ေဘးဆီးရန္ကာ အရာရာမွာပင္ ေစာင့္ေရွာက္လုပ္ေက်ြး အကူအညီေပးသူမ်ားေပ တည္း။ထုိကဲ့သုိ႔ အျခံအရံ ေပါမ်ားေအာင္ မိမိ၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေခ်ြတာေဝငွ မစခ်ီးေျမွာက္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ေျခြမွ ရံသည္”ဟု ေျပာေလ့ရွိသည္။ ထုိအေျခြအရံမ်ားကုိလည္း အေစခံလုိသေဘာထား၍ အားမနာ ပါးမနာ မ်ားစြာ မခုိင္းေစသင့္။မိမိကုိမွီ၍ ၾကီးပြားလုိေသာစိတ္သာ ရွိသင့္ေပသည္။ အခုိင္းအေစကုိ ခုိင္းဖုိ႔ရာ ငွားရမ္းထားေသာ အေစခံမ်ားကုိပင္ အေျခြအရံလုိ သေဘာထားလ်က္ မိမိကုိ အမွီျပဳ၍ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ၾကီးပြားေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေပသည္။ထုိကဲ့သုိ႔ သေဘာထားေကာင္းပါလ်က္ အေျခြအရံ မရွိျပန္လ်ွင္ စိတ္ႏွလုံး မပူပန္ေလႏွင့္။အေျခြအရံေပါမ်ားသည့္အတြက္လည္း မာန္မာန မတက္ေစလင့္။ေက်ာ္ေစာမွဳ၊ဂုဏ္သတင္းပ်႔ံႏွ႔ံမ်ားလည္း ယခုဘဝသာမက ဘဝတုိင္းအေရးၾကီး၏။ ျမင့္ျမတ္ေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္မည္ၾကံလ်ွင္ ဂုဏ္ရွိမွ နာမည္ၾကီးမွ အထေျမာက္နုိင္သည္ကုိ ေရွးဦးစြာ သတိျပဳသင့္ေပသည္။”ဂုဏ ဝေႏၱ ပႆႏၱိ ဇနာ ဂုဏ္ရွိသူမွ လူထင္ၾကေသာအခါ”ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရသင့္ေသာ ေက်ာ္ၾကားမွဳဂုဏ္ကုိ ရေအာင္ ဥာဏ္ဝီရိယျဖင့္ ထူေထာင္ရမည္။ရခဲ့ျပန္ေသာ္ ထုိဂုဏ္အတြက္ မၾကြားမေမာ္ေလႏွင့္။ရသင့္ ပါလ်က္ မရျပန္လ်ွင္လည္း စိတ္အား မငယ္ေလႏွင့္။နိႏၵာ- ပသံသာ

မလုိမုန္းထား ဣႆာမ်ားသူ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္မရွိ အလုပ္ရွာ၍ ကဲ့ရဲ့စရာ ၾကံစည္သူေတြ ေပါမ်ားေသာ ယခုကာလဝယ္ အခ်ီးအမြမ္းခံရဖုိ႔ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း အကဲ့ရဲ့ခံရဖုိ႔မွာ ေသခ်ာျပီးျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ့စရာ မရွိေအာင္ ေရွးဦးစြာ သတိထားရမည္။သုိ႔ရာတြင္ သိၾကားမင္းဖန္ဆင္းအပ္ေသာ ႏြားေသာ္မွ မစင္ေပ်ာ့သည္ ဟု ေနာ့ေတာ့ေတာ့ အဆုိခံရေသးေသာေၾကာင့္ “မုန္းအျပစ္၊ ခ်စ္အက်ဳိး၊ ျမတ္နုိးသဒၶါ”နုိင္ေသာ ယခုကာလ ဝယ္ မုန္းသူလည္း မရွားသျဖင့္ အျပစ္ျမင္ခ်င္သူေတြလည္း အမ်ားပင္ ရွိေပသည္။သုိ႔ေသာ္ သူတစ္ပါး၏ အျပစ္ကုိ လြယ္ကူစြာ ျမင္နုိင္ေသာ ထုိသူမ်ားသည္ အမရာ၊ကိႏ႖ရီ၊မဒၵီ၊သမၺဳလာ တုိ႔ အလား သုိ႔မဟုတ္ မေဟာ္သဓာ၊ေဝႆႏၱရာ၊တုိ႔တမ်ွ၊ သုိ႔မဟုတ္ အရွင္မဟာကႆပ ၊အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္အာနႏၵာတုိ႔လုိ “ေျခာက္ျပစ္ကင္း၍ စင္းလုံးေခ်ာ”ဟုဆုိနုိင္ပါမည္ေလာ။ရြာတစ္ရြာ၌ ေတာင္ဘက္အိမ္ မွ မိန္းမၾကီးတစ္ေယာက္ စကားထစ္ေၾကာင္း ေျပာလာေသာ သားငယ္က “အ..အ..အေဖ၊ဟုိ…ဟုိ..ဟုိ ဘက္အိမ္က မိန္း…မိန္း…မိန္းမၾကီးဟာ စ…စ..စကား ထစ္..ထစ္..ထစ္လုိက္တာ” ဟု ေျပာသလုိ ထုိသူ ကုိယ္တုိင္မွာ အကဲ့ရဲ့ခံရျပီးျဖစ္၍ “သူခုိးေသ ေဖာ္ညွိမ်ား” ျဖစ္တတ္ၾကသည္။သုိ႔မဟုတ္ မိမိကဲ့ရဲ့ဖြယ္ကုိ အစြမ္းကုန္ ဖုံးကြယ္ထားေသာ “ေၾကာင္သူေတာ္”ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္နည္း။ “ခုိးတတ္လ်ွင္ ရုိးတတ္”ေသာေၾကာင့္တည္း။တခ်ဳိ႔အခ်က္မ်ားကား “ကုိယ့္ထက္သာ၍ မနာလုိ”လုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအကဲ့ရဲ့မ်ဳိးကုိ သူကုိယ္တုိင္ပင္ ခံခ်င္ေကာင္း ခံခ်င္ပါလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္ နည္း။မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အိမ္သုိ႔ ဂုဏ္သေရရွိ ေယာက်ၤားကေလး ထြက္ဝင္ေနရာဝယ္ တစ္နယ္လုံး ကဲ့ရဲ့ၾကရာ၌ အမွန္စင္စစ္မွာ မိမိတုိ႔ဆီ မလာေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔တည္း။ဤသုိ႔လ်ွင္ အကဲ့ရဲ့ခံရမွဳ သည္ မကင္းနုိင္ေသာ ေလာကဓံ ျဖစ္သည့္အျပင္ အမွန္အားျဖင့္ ကဲ့ရဲ့သေလာက္ အျပစ္ရွိခ်င္မွ ရွိမည္။ အျပစ္ရွိသည္ပင္ထားဦးေတာ့။ေၾကာက္သင့္ ရွက္သင့္သေလာထက္ မိမိစိတ္ကုိ မိမိေျခာက္ေနျခင္းက ပုိေကာင္းပုိပါလိမ့္မည္။တေစၦေၾကာက္တတ္သူသည္ ညဥ့္အေမွာင္မုိက္ထဲတြင္ ထန္းပင္ ငုတ္တုိ႔ကုိျမင္ရာ၌ ထန္းပင္ငုတ္တုိက လုံးဝ သရဲမေျခာက္ေသာ္လည္း သူစိတ္ထဲက “တေစၦ တေစၦ”ပဲဟု အေသအလဲစြဲလမ္း၍ တေစၦကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေသာေၾကာင့္ ကမၼ႒ာန္းေပါက္ျပီးလ်ွင္ သူ႔ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေနသည္ထင္ကာ မစင္ပါေအာင္ ေျပးရွာ သကဲ့သုိ႔တည္း။ထုိ႔အတူ အခ်ဳိ႔ကိစၥ၌ မိမိစိတ္မွ မိမိေျခာက္ကာ အလြန္႔အလြန္ေၾကာက္စရာဟု ထင္လာ တတ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သံယုတ္ပါဠိေတာ္၌ “ေတာထဲမွာ ခ်ြတ္ခ်ြတ္သံၾကားတုိင္း ေမာၾကီးပန္းၾကီး ေျပးရွာေသာ သမင္ပ်ဳိကဲ့သုိ႔ အကဲ့ရဲ့ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ေနသူကုိလည္း စိတ္မတည္သူ၊ စိတ္မခုိင္သူ ေပါ့ဆစိတ္ရွိသူ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ခ်ြတ္ခ်ြတ္သံၾကားတုိင္း ေျပးရသျဖင့္ သမင္ပ်ဳိမွာ အစာေရစာ မဝ သကဲ့သုိ႔ ထုိေၾကာက္တတ္သူမွလည္း မည္သည့္အက်ဳိးကုိမ်ွ မရေခ်။နဂုိကပင္ အရွက္ရေစေတာ့ဟု သေဘာထား၍ ကဲ့ရဲ့ရကား ထုိကဲ့သုိ႔ ရွက္မွန္းေၾကာက္မွန္းသိလ်ွင္ ကဲ့ရဲ့သူတုိ႔အတြက္ “မ်က္ျဖဴဆုိက္ေလ ဆရာၾကိဳက္ေလ”ျဖစ္ေပလတၱံ႔။တစ္နည္းတစ္ဖုံ စဥ္းစားျပန္လ်ွင္ အကဲ့ရဲ့ခံေနရသည္မွာ တစ္မ်ဳိးအားတက္စရာျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ေခြးေလွးၾကမ္းပုိး အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ အစားမ်ဳိးကုိ အေရးလုပ္၍ မေျပာလုိၾက။အေတာ္ထင္ရွားသူကုိမွ ကဲ့ရဲ့ၾကေသာေၾကာင့္တည္း။ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္အမ်ားရွိရာတြင္ အျမင့္ဆုံးသစ္ပင္သည္ ေလတုိက္အခံရဆုံး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ထုိ႔အတူ အထက္တန္းက်ေလ ေလာကဓံေလမုန္တုိင္း အတုိက္ခံရေလ ျဖစ္ရကား အကဲ့ရဲ့ခံရ မွဳကုိ ဂရုစုိက္၍ ဝမ္းမနည္းထုိက္လွသည့္အျပင္ တခ်ဳိ့ ကဲ့ရဲ့ျခင္းမွာ မိမိအထက္တန္းေရာက္ေနျခင္း၏ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္၍ ဝမ္းသာဖြယ္ ေကာင္းေပသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူမဆုိ ကဲ့ရဲ့မွဳမ်ားကုိ အေရးစုိက္ကာ အရာရာ မတုန္လွဳပ္ေအာင္ “ေခြးေဟာင္တုိင္း ထ၍ မၾကည့္မိရန္”ျမဲျမံေသာ စိတ္ထား၊ ခုိင္မာေသာ သမာဓိ တရားရွိေအာင္ ၾကိဳးစား၍ ေလ့လာၾကရမည္။ အကဲ့ရဲ့ခံရသည့္အခါတုိင္း “ငါ၏စိတ္မ်ား ဘယ္အေျခေရာက္ေအာင္ ခုိင္မာေနပါလိမ့္မည္နည္း” ဟု စဥ္းစဥ္း စားစား သတိထားကာ အကဲ့ရဲ့ဒဏ္ကုိ အရသာခံၾကည့္ပါေလ။သုိ႔ရာတြင္ ကဲ့ရဲ့ဖြယ္ မရွိေအာင္ကား သတိ ေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။ကဲ့ရဲ့ရာ၌ မတုန္လွဳပ္သကဲ့သုိ႔ ခ်ီးမြန္းသည့္အခါ၌လည္း သိသိသာသာၾကီး မျပဳံးမိေစဘဲ “အလုပ္ေကာင္း၍ အက်ဳိးရသည္မွာ ဓမၼတာပဲ”ဟု ႏွလုံးသြင္းလ်က္ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ “အျခားသူမ်ားလည္း ငါကဲ့သုိ႔ ဂုဏ္ရွိကာ အခ်ီးမြမ္းခံရပါေစ”ဟု အမ်ွေဝသေဘာျဖင့္ စိတ္မေနာ ေကာင္းသင့္ၾကေပသည္။သုခ-ဒုကၡ

ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးတုိ႔ရဲ့ ခ်မ္းသာျခင္းသည္သုချဖစ္ျပီး၊ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးတုိ႔၏ ဆင္းရဲျခင္းကား ဒုကၡျဖစ္သည္။ သုခ(ခ်မ္းသာျခင္း)ေၾကာင့္လည္း မာန္မာန မတက္ၾကြပဲ တရားလက္ကုိင္က်င့္သုံးျပီး ဒုကၡ(ဆင္းရဲျခင္း) ေၾကာင့္လည္း စိတ္ေသာက မျဖစ္မူ၍ တရားလက္ကုိင္က်င့္သုံးသင့္သည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေလာကဓံ (၈)ပါးတြင္ အေကာင္း(၄)ပါးကုိ “ဣ႒ာရုံ(အလုိရွိအပ္ေသာအာရုံ)”ဟုေခၚသည္။ မေကာင္း(၄)ပါးကုိ “အနိ႒ာရုံ(အလုိမရွိအပ္ေသာအာရုံ)”ဟုေခၚသည္။ ေရွးေရွး ဘဝမ်ားစြာ သံသရာက ကံေကာင္း ကံဆုိး(ကုသုိလ္ အကုသုိလ္) (၂)မ်ဳိးကုိ ျပဳလာခဲ့ေသာ ငါတုိ႔မွာ ထုိဣ႒ာရုံ အနိ႒ာရုံ အမ်ဳိးစုံႏွင့္ အမွန္ေတြ႔ၾကဳံၾကရေတာ့မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ၾကံဳရာ၌ ထုိဣ႒ာရုံ အနိ႒ာရုံ ေလာကဓံ ေလမုန္တုိင္းကုိ မိမိ၏ လုံ႔လစြမ္း ဥာဏ္စြမ္းတုိ႔ျဖင့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ နည္းလမ္းမွန္သမ်ွ ခုခံကာကြယ္ၾကျပီးလ်ွင္ အၾကင္သုိ႔ေသာ နိဗၺာန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေမ်ွာ္မွန္းကူးခပ္ရမည္။ဥပမာ-ပင္လယ္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေနေသာ မာလိန္မွဴးတုိ႔၌ အခါခပ္သိမ္း ျငိမ္သက္ ေအးခ်မ္းစြာ ေက်ာ္လြန္ရ လိမ့္မည္ဟု မေမ်ွာ္လင့္နုိင္။မၾကာမၾကာပင္ သာမန္လွဳိင္းေလ၊ျပင္းထန္ေသာ လွဳိင္းေလ၊သေဘာၤကုိပင္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ လွဳိင္းေလမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကဳံရေပသည္။ ထုိသုိ႔ ေတြ႔ၾကဳံရာဝယ္ က်ြမ္းက်င္ေသာ မာလိန္မွဴးတုိ႔မွာ မိမိတုိ႔ လုံ႔လစြမ္း၊ဥာဏ္စြမ္းတုိ႔ျဖင့္ ထုိလွဳိင္းေလမ်ားကုိ ခုခံ၍ မိမိလုိရာ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္နုိင္ၾကသကဲ့သုိ႔တည္း။ဤသုိ႔လ်ွင္ ေလာကဓံတရား(၈)ပါးေၾကာင့္ စိတ္လွဳပ္ရွားျခင္း မရွိ။အရွည္ကုိ ေျမာ္ျမင္၍ ၾကိဳတင္စီမံေလ့ လည္းရွိ။မိမိစီမံသည့္အတုိင္း အက်ဳိးရွိေအာင္ ေဒါမနႆတုိ႔မွ ကင္းကြာ၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာႏွင့္ ပါရမီ ကုသုိလ္မ်ားကုိ ၾကိဳးစားျဖည့္က်င့္ကာ လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္သူ ျဖစ္ပါလိမ့္သတည္း။

“ေလာကဓံေတြ႔ရုိးမုိ႔၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႔ ရမယ္၊ စိတ္အေန မတုန္လွဳပ္ေအာင္ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ့ကြယ္”ကုိးကား၊ ။ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ(ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာ)စာအုပ္


စာဖတ္သူအားလုံး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)

http://www.wiradhamma.blogspot.com


စစ္တပ္ႏွင့္ျပည္သူ တသားတည္းျဖစ္လိုလွ်င္ ျပည္ထဲေရးဌာနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔လဲႊပါ


 
နိုင္ငံမွန္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားရိွရမည္။ ျပည္သူမ်ားရိွလွ်င္ အစိုးရအဖဲြ႕ရိွရမည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ရိွလွ်င္ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားလည္း ရိွရေပသည္။ ထို၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္လည္း မရိွမျဖစ္ ၀န္ၾကီးဌာနတခု အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ေစသည့္ ေမာင္းႏွင္တံသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနပင္ ျဖစ္သည္။
 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အရပ္ဘက္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အား ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖင့္ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပ်က္သုဥ္းသြားကာ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ၾကမ္းတမ္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ ပံုစံ သြင္းညႊန္ၾကားမႈအတိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတို႔ကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း စီမံခန္႔ခဲြ လည္ပတ္ေစခဲ့သည္။


၁၉၇၄ ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ တပါတီအာဏာရွင္ အရပ္သား ပံုစံျဖင့္ ရုပ္ေသးသမၼတတဦးထားရိွၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္းက နိုင္ငံကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆန္ဆန္ရိွခဲ့ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအား မေလ်ာ့မတင္း ပံုစံျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္္ေန၀င္းသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားတို႔က ဆႏၵျပအံုၾကြမႈတိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတဆင့္ စစ္တပ္ကို ေခၚသြင္းေစၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္နိွမ္နင္းျဖိဳခြင္းခဲ့သည္။
 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွ နိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး ၀န္ၾကီးဌာနအားလံုးအား စစ္တိုင္းမွဴးမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေပသည္။ ႏိုင္ငံကိုလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒကဲ့သို႔တည္ ေစေသာ အမိန့္ညြန့္ၾကားခ်က္ အာဏာမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပသည္။ ထိုစဥ္ကရိွခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။ 
ဗိုလ္ေန၀င္းအာဏာသိမ္းစဥ္က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တရား၀င္မေၾကညာသလို၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ လက္ထက္တြင္လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ တစံုတရာမရိွဘဲ နိုင္ငံေတာ္ကို ၾကမ္းတမ္းရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ အားသာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ေခါင္းေခါက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုတို႔ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရးဆဲြခဲ့ရာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုေသေၾကေပ်ာက္ကြယ္ျပီး ႏိုင္ငံတ၀န္း ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနစဥ္ကာလတြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီအမ်ားစုအနိုင္ရၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ အပိုဒ္ (ခ)(၂)အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာလံုျခံဳေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရိွ ၀န္ႀကီးသံုးဦးကို ေရြးခ်ယ္အမည္တင္သြင္းခြင့္ အာဏာေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ထို၀န္ၾကီးသံုးဦးတို႔သည္ သမၼတ၏လက္ေအာက္တြင္ ရိွေနေသာ္လည္း စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားပင္ျဖစ္ရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူညီမႈမရဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးဌာနႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႔ျဖင့္ အဓိကထား ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဌာနႀကီး ေလးခု အနက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕တခုတည္းကသာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရိွေပရာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ျပီး လွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရရိွသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္ ေအာက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၁၆)ဖဲြ႕ခန္႔ရိွေပရာ ထိုအဖဲြ႕ထဲတြင္ လံုထိန္းတပ္ေခၚ ရဲတပ္ရင္းမ်ားစြာ ဖဲြ႕စည္းထားရိွသည္။ ထိုရဲတပ္ရင္းမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆႏၵျပအံုၾကြမႈတိုင္းတြင္ ရက္စက္စြာ ျဖိဳခြင္းေလ့ရိွသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ဘက္ျခမ္းရိွ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ရဲတပ္ရင္း (၁)၊ ရဲတပ္ရင္း (၁၀)ႏွင့္ ရဲတပ္ရင္း (၁၁)တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းမႈသည္ ကမၻာေက်ာ္ မွတ္တမ္း၀င္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ထိုရဲတပ္ရင္းတို႔၏ မဆင္မျခင္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ဳိးပံုရိပ္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္လည္း စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ တပ္မေတာ္သားတဦးျဖစ္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအ၀၀တို႔၏ ပံုရိပ္သည္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေပၚသို႔ တစံုတရာသက္ေရာက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။
 

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ (၂၀၀)အရ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္ အဖဲြ႕၀င္တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ရကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၄၉၁)အရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအပါအ၀င္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုသည့္ အခါတိုင္း ကာလံုအဖဲြ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ယူရေပသည္။ ထိုကာလံု၏ အဖဲြ႕တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္လည္း ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မဆိုစေလာက္သာ ပါ၀င္လြတ္ေျမာက္လာျခင္းသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၏ ေစတနာအမွန္ကိုလည္း မွန္းဆရန္ လိုအပ္လာေပသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွသည္ ယေန႔တိုင္ ျပည္သူတို့သည္ တပ္မေတာ္အေပၚ ေၾကာက္ရံြ႕ေနရဆဲရိွျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔သည္ ရင္ဘတ္ခ်င္းဆက္ေနရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေ၀းကြာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဖုန္ၾကားရွင္အဖဲြ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ တိုက္ပဲြတြင္ ရြပ္ရြပ္ခံြ်ခံြ် တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ ျပည္သူတို႔သည္ ျပည္လံုးကြ်တ္တခဲနက္ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည္။ ျပည္သူတို႔၏ ေမတၱာမိုးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ထုတရပ္လံုးေပၚသို႔ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 

သည့္အျပင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔ေရၾကီးေရလံွ်မႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ေရၾကီးေရလံွ်ျဖစ္ေနဆဲ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔အေရာက္သြားျပီး ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေနၾကသည့္ ပံုရိပ္မ်ား ကိုလည္း မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး အခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားအေပၚ တေလးတစား ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကရသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္ ဖိုးေခါင္ ေက်းရြာသို႔ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္ေနစဥ္ေရာက္ရိွခဲ့ကာ တပ္မေတာ္သား ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အသက္အႏၱရာယ္ မငဲ့ကြက္ဘဲ စြမ္းစြမ္းတမံ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ သို႔အတြက္လည္း စာေရးသူသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ အထူးဂုဏ္ယူမိပါသည္။


သို႔ေသာ္ျငားလည္း တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္အားထားရမႈႏွင့္ ဘယ္ေန႔အာဏာသိမ္းမည္လဲ ဆိုသည့္အေပၚ ျပည္သူတို႔က အၿမဲတေစ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရဆဲျဖစ္၍ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တသား တည္းျဖစ္ရန္ အခိ်န္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တပ္မေတာ္၏ စြမ္းရည္အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ အနိမ့္အျမင့္တို႔သည္ တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲျဖစ္သူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဆင္ျခင္တံုတရား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ တိုက္ရိုက္တည္မီွေနေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းမွ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္အထိ ရွစ္ဦးရိွခဲ့ရာ ထိုကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔၏ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္ကာလ တပ္မေတာ္၏ပံုရိပ္အေကာင္းအဆိုး ျပည္သူတို႔က သိရိွၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။
 

လက္ရိွကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ သံခင္းတမန္ခင္း အလြန္ၾကြယ္၀ျပီး ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးအကဲျဖစ္လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူလက္တဲြျပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္သူ၊ အျမဲ ရႊင္ျပံဳးခ်ဳိသာသည့္ မ်က္ႏွာထား ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္အား စာေရးသူက အကဲျဖတ္မိပါသည္။ စာေရးသူ၏ အကဲျဖတ္ အယူအဆကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားသည္လည္း လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။


ဆိုရပါမူ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕တခုတည္း မဟုတ္ပါ။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္လည္း ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ ထိုဦးစီးဌာနသည္ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္ဆံ ရျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို စီမံခန္႔ခဲြေဆာင္ရြက္ရသည့္ဌာနျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္မွသည္ ရပ္/ေက်း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အထိ ပါ၀င္ရာ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအားလံုးကို စစ္တပ္မွလာေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးက ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ျပီး ဒု၀န္ၾကီး ႏွစ္ေယာက္သည္လည္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္မ်ား ျဖစ္ရာ အရပ္ဘက္၀န္ၾကီးဌာနကို စစ္ဘက္မွတာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ဘဲ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဆင္ဦးေခါင္း တဲြဖက္ထားသည့္ မဟာပိနၷဲနတ္မင္းၾကီးလို ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္ထဲေရးဌာန၀န္ၾကီးသည္ ျပည္ထဲေရးကိစၥအ၀၀ တာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနမႈကို သမၼတထံသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရသလို တခိ်န္တည္းမွာပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔လည္း အစီရင္ခံတင္ျပရေပသည္။ ထို႔အတူ သမၼတၾကီး၏ လမ္းညႊန္မႈခံယူရသလို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း နာယူရေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးတဦးတည္းအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခြင့္မရိွနိုင္သည္ကို သံုးသပ္မိပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၃၂) အပိုဒ္(ခ) (၂)အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕သို႔ ၀န္ၾကီး အမည္စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန နယ္စပ္ေရးရာ လံုျခံဳေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန သံုးခုအနက္မွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ကာခ်ဳပ္ႀကီးမွ အမည္ စာရင္းမသြင္းဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လက္ေအာက္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျပီး က်န္၀န္ၾကီးဌာနနွစ္ခုကိုသာ ဆက္ လက္ဆဲြကိုင္ထားရန္ အခိ်န္တန္ျပီဟု ခံစားမိပါသည္။


ပြင့္လင္းစြာ ဆိုရပါမူ ကာခ်ဳပ္ၾကီးက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို သမၼတလက္ေအာက္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတခုလံုး၏ ေဘာ္ဒီကို မထိခိုက္သလို ပုဒ္မ (၂၃၂) အပိုဒ္ခဲြ(ခ)(၂)ပါ ၀န္ၾကီးဌာနသံုးခုအနက္မွ တခုကိုသာ စြန္႕လႊတ္ေစျခင္းသည္ ကာခ်ဳပ္ႀကီး၏ အေျမာ္အျမင္ၾကီးမႈအျဖစ္ ျပည္သူသို႔ ရင္ဖြင့္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္သို႔ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အလံုးစံုရယူျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးေမွ်ာ္ျပီး ေလွ်ာ့သင့္တန္ေလွ်ာ့ရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ မူလကပင္ အရပ္ဘက္ ဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕သို႔ လဲႊေျပာင္းအပ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။ ဤသို႔ လဲႊေျပာင္းအပ္လိုက္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မလဲြဟု ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္။

 
ဦးစံထြန္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal၂၀၁၅/၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အယ္နီညဳိ ရာသီဥတုမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ အတြင္း အားအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ဟု မုိးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေျပာၾကား

မုိးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကို ဆင္ဟြာသတင္းဌာနမွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)
    အယ္နီညဳိ ရာသီဥတုမွာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၅ ရာစုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အယ္နီညဳိ ရာသီဥတုမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ အတြင္း အားအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံး တုိင္းတာခ်က္အရ ဆက္လက္ အားေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဇြန္လအထိ အယ္နီညဳိ ရာသီဥတု သက္တမ္း ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မုိးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္ ့အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လက္ရွိ အယ္နီညဳိက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လထဲက စၿပီးေတာ့ အားအေကာင္းဆုံးက ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ အျမင့္ဆုံးကုိ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အယ္နီညဳိရဲ  ့ပထမ ၆ လက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ ့ဒုတိယ ၆ လေပါ့။ အခု အယ္နီညဳိရဲ႕ ဒုတိယ ၆ လ က ၂၀၁၆ ရဲ ့ဒုတိယ ၆ လ ေပါ့။ လက္ရွိ အယ္နီညဳိ အင္အား ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ဆုိတာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္တုန္းက ေနာက္ဆုံး တုိင္းခဲ့တာ အယ္နီညဳိဟာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ အားလဲ ေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ အယ္နီညဳိဟာ ဒီႏွစ္ ႏွစ္ဝက္ အထိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ လာမယ့္ ဇြန္လ အထိ ျဖစ္ႏုိင္ တယ္လုိ ့ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ ့ရပါတယ္”ဟု မုိးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ယခု ျဖစ္ပြားေနသည့္ အယ္နီညဳိ ရာသီဥတုဒဏ္မွာ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေသာ မွတ္တမ္း မ်ားထက္ ပုိမုိ ျပင္းထန္ႏုိင္သျဖင့္ အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္က်ဳိး ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ညႊန္းကိန္းမွာ လြန္ကဲသည့္ အဆင့္သုိ ့ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ၊ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ ့တြင္ အပူခ်ိန္သည္ အနည္းဆုံး ၄၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထိ ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၌ အနည္းဆုံး ၄၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထိ ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းခန္ ့မွန္းခ်က္ မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ သြားရန္သာ ရွိၿပီး စံခ်ိန္က်ဳိးသည္မွာလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ခန္ ့မွန္းထားသည္။

ယခုခ်ိန္တြင္ အယ္နီညဳိ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္မွာ အလြန္ ျမင့္တက္ ေနၿပီး ေႏြရာသီ၌ လြန္ကဲသည့္ အဆင့္သုိ ့ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ထုိေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အပူခ်ိန္ ျမင့္မားမႈ ၊ အပူလြန္ကဲမႈ ၊ အပူ ညႊန္းကိန္း ၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ညႊန္းကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ၏ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းက သုံးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ ့ျပင္ အယ္နီညဳိေၾကာင့္ မုတ္သုံရာသီ ဝင္ေရာက္မႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ေနာက္က်ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း တနသၤာရီ တုိင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ ့တြင္ မုတ္သုံသည္ ေမ ၂၀ ရက္မွ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ဝ ကြ်န္းေပၚ ေဒသတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အဆုိးဆုံးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မုတ္သုံ ဝင္ေရာက္မည့္ ရက္မွာ ပီပီျပင္ျပင္ မရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္ ့မွန္းထားသည္။

ေႏြရာသီ ကာလမ်ား ျဖစ္သည့္ မတ္လ ၊ ဧၿပီလ ႏွင့္ ေမလတို႔ တြင္ အယ္နီညိဳ ျဖစ္စဥ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ မိုး႐ြာသြန္းမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ေႏြရာသီတြင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားျခင္းစသည့္ ရာသီဥတု အ‌ေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္းႏွင့္ အပူေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အယ္နီညဳိ ရာသီဥတု ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းတြင္ ၄၇.၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ အထိ ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၌ ၄၂.၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလ်ာက္ အျပင္းထန္ဆုံး ႀကဳံေတြ ့ရႏုိင္သည့္ အယ္နီီညဳိ ရာသီဥတုဒဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလုိက္ အယ္နီညိဳ ရာသီဥတု အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရႏွင့္ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲမ်ား ၊ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၊ မီးေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ ထားရွိမႈ ေဆာင္ရြက္ထားရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ အစားအစာ ဖူလုံေရး ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေရး ၊ ေရေပးေဝေရး ၊ ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံေရး ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ငါးလုပ္ငန္း ၊ ေရေၾကာင္း သြားလာေရး ၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကရန္ မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ထုိ ့ျပင္ ေႏြရာသီႏွင့္ ရာသီဥတု ပူျပင္းေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္ အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေန အထိ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အပူဒဏ္ အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကမာၻ ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အယ္္နီညဳိ (EL Nino) အက်ဳိး သက္ေရာက္ မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ႀကဳံေတြ ့ ခံစားရမည့္ ေရရွားပါးမႈ ၊ အပူခ်ိန္ ျပင္းထန္မႈ ၊ ေသာက္သုံးေရ ရွားပါးမႈ ၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ၊ စားေရရိကၡာ ျပႆနာမ်ား ၊ မီးေဘး အႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသုိ ့တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆုိတစ္ရပ္ အား လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည္႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္  ျပင္းထန္သည္႔ အယ္နီညိဳ ရာသီဥတုေၾကာင့္ တရုတ္၊ အေမရိကန္ ၊ အိႏၵိိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္မ်ား စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ရာသီဥတု ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၂ ,၇၃၁ ဦး အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး ေငြေၾကး ဆံုးရံႈးရမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆.၅ ဘီလီယံ အထိ ရွိခဲ့သကဲ့သုိ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာ/ခ်ဳပ္ ညွိႏႈိင္းမႈ ျပီးစီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္နိုင္ျပီ


- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမသမၼတျဖစ္ေရး ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ အစိုးအဖြဲ႔၀င္တဦးေနျဖင့္ အစိုးရကို ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းသြားမည္

- ယခင္က ေျပာဆိုထားသည့္အတိုင္း NLD က ႐ုပ္ျပသမၼတ တဦးကိုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျပီး သူမက သမၼအထက္မွာ ရွိေနမည္

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေနရာ ရယူမည့္ အလားအလာ အားေကာင္း

- တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမထားေသာ္လည္း NLD အေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ဆက္လက္ မၾကိဳးပမ္းေတာ့ဟု သိရ

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္ရွိအတိုင္း ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို ကတိေပးခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ႏွင့္ေရာ NLD ႏွင့္ပါ နီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ သိရ

- ၅၉ (စ) မွအပ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအ၀င္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဧျပီလြန္မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္တ႔ို သေဘာတူထား

- ဖြဲ႔စည္းပံုးအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၄ အပိုဒ္ ၉၈ အရ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ဆိုင္းငံ့နိုင္သည့္ အထူးအခြင့္အာဏာရွိျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ထိုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားခဲ့ေသာ္လည္း တပ္ႏွင့္ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ဆံုနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္းေရး မၾကိဳးစားေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာ/ခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ၃ ၾကိမ္စလံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္

(ယေန႔ ၂၇-၂-၂၀၁၆ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္က ေဖာ္ျပေသာ Larry Jagan ၏ Suu Kyi and army commander strike deal ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္နုတ္ခ်က္)

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

16 Feb 2016

ထိုင္း ၊ မေလးရွာ နွင့္ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေတြၾကားက မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းစကၤာပူေရာက္ တခ်ိဳ႕ျမန္မာ ပတ္၀န္းက်င္ထဲက (ငါး)

ငါး ဆိုတဲ့နာမည္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က နာမည္ၾကီး မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ နံပါတ္ဖိုးျပီးရင္ နံပါတ္ငါးဆိုသလို အရမ္းအေရးပါခဲ့လို႕ လူသုံးမ်ားခဲ့ပါတယ္။ဖက္စီဒိုင္း ဖက္စီဒိုင္း စြဲေနျပီ မဟုတ္လား ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေတာင္ေပၚခဲ့ေသးတယ္ဆိုေတာ့ဘယ္ေလာက္နာမည္ၾကီးခဲ့တယ္ဆိုတာသိၾကမွာပါ။

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးေပါ့ (cough medicine orlinctus when in syrup form is a medicinal drug used in an attempt to
treat coughing and related conditions.)မူးယစ္ေဆး၀ါးတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ျပီေနာက္ အရမ္းေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ခဲ့ရေတာ့စီးပြါးပ်က္ခဲ့တဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီး
ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူေတြၾကီးပြားခ်မ္းသာလာခဲ့တဲ့ ေဆးရည္ေပါ့ဗ်ာ။စကၤာပူတို႕၊ မေလးရွားတို႕၊ ထိုင္းတို႕မွာ တခ်ိဳ႕ျမန္မာေတြ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္
ကားရင္း စီပြားျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။


ေနာက္ပိုင္း ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က်ေတာ့အဲဒီေဆးရည္နာမည္ကို ထပ္မၾကားရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ငါး ဆိုတဲ့ နာမည္ကေတာ့အခုထိ က်န္ေနဆဲပဲေလ။
တျခားေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုအစားထိုးထားမယ္လို႕
ထင္မိပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စကၤာပူႏိုင္ငံရဲ႕လုံျခဳံေရးအရ တင္သြင္းလာဖို႕ အခက္အခဲရွိလို႕ပါ။ တရား၀င္တင္သြင္းေနၾကေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ငါး
ဆိုျပီးေရာင္း၀ယ္ ေနၾကဟန္တူပါတယ္။

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္တိုင္းဟာ လူေတြကိုမိွန္းေစႏိုင္ျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးအသြင္ေဆာင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ မယုံရင္ကိုယ္တိုင္ေဆးခန္းသြားျပျပီ ေခ်ာင္းဆိုး
ေနပါတယ္လို႕ေျပာပါ။ ဆရာ၀န္ကေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို
ေပးလိမ့္မယ္။

အဲဒီေဆးရည္ကို တခါေသာက္သုံးရန္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏထက္ အဆမ်ားစြာပိုျပီးေသာက္လိုက္ပါ။ သိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါး ဆိုတာခ်ည္းကိုေရးၾကီးခြင္
က်ယ္ေျပာေနစရာမလိုဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။

တကယ္တန္းေျပာရမွာ စကၤာပူ အမ်ိဳးသားေရး ေကာင္စီ (National Council) ကဆန္႕က်င္ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြပဲေလ။ အဲဒီထဲမွာ ငါး ဆိုတာ မပါ၀င္ပါဘူး။မပါ၀င္တာကိုတရား၀င္ေရာင္း၀ယ္လို႕ရတယ္ မထင္လိုက္ပါနဲ႕။ အေရးမၾကီးလို႕မပါ၀င္တာပါ။ ဘာေဆး၀ါးမဆို လိုတာထက္ပိုျပီး သုံးစြဲ ေရာင္း၀ယ္ေနရင္
မူးယစ္ေဆး၀ါးအသြင္သက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ေဆးလက္မွတ္မပါဘဲ
ေရာင္း၀ယ္ခြင့္မရွိပါ။


သိထားသင့္တဲ့ စကၤာပူက မူးယစ္ေဆး၀ါး

စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ အဓိကအေရးယူေနတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကေတာ့

၁။ ေဆးေျခာက္ (Cannabis)
Marijuana, pot, grass, joints, ganja လို႕ ေခၚေ၀ၚေနၾကပါတယ္။
ျမန္မာေတြကေတာ့ မုန္႕ လို႕ေခၚေလ့ရွိတယ္။

Description
•Cannabis comes from the hemp plant Cannabis Sativa. The whole plant is
dried and compressed into blocks until it looks like dried herbs or tea.
•Cannabis causes a person's mind to become addicted. It contains a
chemical that affects one's mood and the way one sees and hears things.
•Cannabis affects one's concentration and memory, hence it weakens the
abuser's ability to learn. Cannabis abusers are likely to move on to
stronger and deadlier drugs.

The Effects
•Loss of concentration
•Increased heart rate
•Poor balance and co-ordination
•Anxiety or panic
•Depression
•Confusion
•Hallucination - imagining objects, hearing sounds

Penalties
Illegal traffic, import or export of :
•Cannabis resin of more than 200 grams - DEATH.
•Cannabis mixture of more than 1 kilogram - DEATH.
•Possession and consumption of cannabis - up to S$20,000
fine or 10 years imprisonment or BOTH.

၂။ ကိုကင္း (Cocaine)
Crack, coke, snow လို႕ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိၾကတယ္။
Description
•Cocaine is derived from the leaves of the Erthroxylum Coca plant.
•In its pure form, cocaine is a white crystalline powder and it is
either sniffed in powder form or injected into the body in liquid form.
•Cocaine is both a central nervous system stimulant and an anaesthetic.
The chronic cocaine abuser is socially dangerous because of the mental
abnormalities caused by the drug.

The Effects
•Hallucinations
•Increased heart rate and blood pressure
•Insomnia
•Depression
•Loss of appetite and weight
•Fear and anxiety

Penalties
•Illegal traffic in cocaine of more than 500 grams - DEATH.
•Illegal import or export of cocaine of more than 30 grams - DEATH.
•Possession and consumption of cocaine – Up to S$20,000 fine or 10
years imprisonment or BOTH.

၃။ Depressants (referred to in slang as a "downer," is a chemical
agent that diminishes the function or activity of a specific part of
the body.)

Upjohn and Erimin လို႕ သိၾကတယ္လို႕ေတာ့ေျပာတာပဲ။ မၾကားဖူးေသးပါဘူး။
Description
•Depressants are drugs which help a person to calm down and sleep.
•Depressants are usually taken orally by abusers. The drug may also be
dissolved in water and then injected into the body. This can cause
infections as the drug powder is usually not totally dissolved and it
remains under the skin or the vein.

The Effects
An abuser who cannot get his regular supply may suffer from severe
withdrawal symptoms:
•Anxiety
•Increased heart rate
•Distorted eyesight
•Violent convulsions
•Insomnia

Penalties
•Illegal traffic - Up to 10 years imprisonment and 5 strokes of the cane.
•Illegal import or export - Up to 20 years imprisonment and 15 strokes of the cane.
•Possession and consumption - Up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment or BOTH.

၄။ စိတ္ၾကြေဆး (Ecstasy)
Pink or Pink Lady, Snow White, Playboy, Apple, XTC လို႕ေခၚၾကတာပဲ။
Description
•MDMA, more commonly known as 'Ecstasy' comes in a tablet or capsule form.
It is often sold in discos and night joints.
•'Ecstasy' causes permanent damage to the heart and liver. People may
take it to enable them to dance all night and sometimes they die from
exhaustion and dehydration.
•Chemicals such as paracetamol and calcium carbonate, are often mixed with Ecstasy.
This may cause bad reactions to the body.

The Effects
•Increased blood pressure and pulse rate
•False feelings of confidence and closeness with others
•Sweating
•Dehydration
•Convulsions, jaw clenching and teeth grinding
•Vomiting and anxiety
•Paranoid feelings: extreme fear and anxiety
•Uncontrollable movements

Penalties
•Illegal traffic of 'Ecstasy' - up to 20 years imprisonment and 15 strokes.
•Illegal import or export of 'Ecstasy' - up to 30 years imprisonment and 15 strokes.
•Possession and consumption of 'Ecstasy' - up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment
or BOTH.

၅။ Flunitrazepam (Flunitrazepam is commonly prescribed for the
treatment of insomnia. Insomnia can be described as a difficulty falling
asleep, frequent awakening, early awakenings or a combination of both.)
Also Known as
Rohypnol, Roachies, Roofies, Rophies, 'Forget-me Pill'

Description
•'Rohypnol' is used in some countries for prescription use as a
treatment for insomnia, a sedative, and as a pre-surgery anaesthetic. It
is taken to relieve anxiety and for muscle relaxation.
•'Rohypnol' is tasteless and odourless, and it dissolves quite easily in
carbonated beverages and alcohol, thus making it popular for use as a
date-rape drug. Ketamine is also used a date-rape drug due to the
'disassociative effect' it has on the abusers.

The Effects
•Loss of memory
•Loss of muscle control
•Dizziness
•Weakness
•Loss of consciousness

Penalties
•Illegal traffic of 'Rohypnol' - Up to 10 years imprisonment and 5 strokes of the cane.
•Illegal import or export of 'Rohypnol' - Up to 20 years imprisonment and 15 strokes of the cane.
•Possession and consumption of 'Rohypnol' - Up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment or BOTH.

၆။ ဘိန္းျဖဴ (Heroin)
Also Known as
White, smack, junk, powder, putih, medicine, ubat

Description
•Heroin is a powerful and very addictive drug that comes in granular, powder or solution form.
•Heroin is a powerful and very addictive drug that comes in granular, powder or solution form.
•Heroin No. 4 is white in colour while Heroin No. 3 is more yellowish.
•Heroin is the primary drug of abuse in Singapore. Heroin abusers feel
dull and tire very easily. They cannot work properly as they are not
able to concentrate.
•"Chasing the Dragon", a common method of abuse used by heroin abusers
here, involves heating the heroin powder and sniffing the fumes through a
rolled note.

The Effects
If an abuser tries to stop using heroin, his body reacts strongly and he experiences painful
withdrawal symptoms:
•Aches and spasms
•Stomach cramps and convulsions
•Shaking and vomiting
•Running nose
•Watery eyes
•Loss of appetite
•Diarrhoea

Penalties
•Illegal traffic, import or export of heroin of more than 15 grams - DEATH.
•Possession and consumption of heroin - up to S$20,000 fine or 10 years
imprisonment or BOTH.

၇။ ေရခဲ (Ice)
Also Known as
'Ice', glass, crystal, quartz, ice cream, hirropon and shabu
စကၤာပူနဲ႕မေလးရွားမွာ နာမည္ၾကီးေပါ့။

Description
•Methamphetamine hydrochloride is more commonly known as 'Ice' in
Singapore. It is a strong stimulant which comes in a crystallized form.
It is odourless and colourless.
•'Ice' has a very strong effect on the nervous system and is highly
addictive. Besides experiencing a temporary sense of well being, the
abuser also feels anxious restlessness which can lead to violent
behaviour.

The Effects
•Hallucinations
•Liver and kidney damage
•Damage to the heart
•Loss of weight
•Impotency
•Severe convulsions
•Stroke
•Death

Penalties
•Illegal traffic, import or export of 'Ice' of more than 250 grams - DEATH.
•Possession and consumption of 'Ice' - Up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment or BOTH.

၈။ Inhalants (Inhalants are drugs that are inhaled as a gas,
vapor, or aerosol. Some inhalants are used for medical purposes, such as
anesthesia and the delivery of medication to the lungs (for example by
an inhaler or nebulizer to administer asthma medication.) )
Also Known as
Glue-sniffing, solvent abuse, solvent inhalation, solvent sniffing

Description
•Some substances, such as glue and paint thinner, give off vapours and fumes.
The sniffing of vapour is known as inhalant abuse.
•Inhalant abuse affects the growth and development of muscles, nerves
and organs. If you are an inhalant abuser, normal activities like
running or shouting can cause death by heart failure. An inhalant abuser
may die from suffocation anytime. This is known as Sudden Sniffing
Death. It can happen on the very first time or any other time the abuser
sniffs glue.

The Effects
•Memory Loss
•Inability to think
•Easy bleeding and bruising
•Damage to the central nervous system
•Liver and kidney damage
•Stomach and urinary pains
•Muscular cramps
•Muscular cramps

Penalties
•Selling or offering to sell an intoxicating substance when it is
suspected that the substance is for the purpose of intoxication - Up to
S$5,000 fine or 2 years imprisonment or BOTH.
•Refusing a blood specimen test - Up to S$2,000 fine or 3 months imprisonment.
•Abuse of intoxicating substance - Admission to a rehabilitation center
for up to 6 months or up to S$2,000 fine and/or 6 months imprisonment.

၉။ Ketamine (ketamine is classified as an NMDA receptor
antagonist, and, like other drugs of this class such as tiletamine, and
phencyclidine (PCP), induces a state referred to as "dissociative
anesthesia." As with other pharmaceuticals of this type, ketamine is
used illicitly as a recreational drug, sometimes referred to as Special
K.)
Also Known as
K, Special K, Vitamin K, Kit Kat

Description
•Ketamine is an anaesthetic for veterinary as well as human use. The
drug takes the form of a white crystalline powder, a liquid or a tablet.
As a drug of abuse in the US and Australia, Ketamine has become common
at dance parties or 'raves'.
•Ketamine produces a progression of effects from a state of dreamy
intoxication to delirium accompanied by the inability to move, feel pain
or remember what has occurred while under the drug's influence. The
effects of Ketamine last an hour or less but the drug can affect the
senses, judgement and coordination for 18 to 24 hours.

The Effects
•Hallucination
•Alter sensation, mood and consciousness
•Distort hearing, touch, smell, taste and visual sensation
•Nausea and vomiting
•Loss of memory

Penalties
•Illegal traffic of Ketamine - Up to 20 years imprisonment and 10 strokes of the cane.
•Illegal import or export of Ketamine - Up to 30 years imprisonment or imprisonment for
life and 15 strokes of the cane.
•Possession and consumption of Ketamine - Up to S$20,000 fine or 10 years
imprisonment or BOTH.

၁၀။ Methamphetamine ((methylamphetamine or desoxyephedrine),
popularly shortened to meth and also nicknamed "ice", is a
psychostimulant and sympathomimetic drug.)
Also Known as
yaba, crazy horse pill

Description
•The stimulant powder in 'yaba' is produced from the ephedrine plant. By
adding other substances like dyes, the bulk material for the tabletting
process is prepared. The different colours of the stimulant powder are
used to distinguish the quality and purity of the methamphetamine used.
Most of the 'yaba' tablets found are embossed with the 'WY' logo and are
green and orange in colour.
•Some labourers abuse 'yaba' for economic purpose to give them a boost
so that they can work longer hours. Other reasons for its abuse include
its affordability and ease of consumption than other drugs.

The Effects
•Increased heart beat
•Dehydration
•Paranoid feeling
•Sweating
•Insomnia
•Irritability
•Stroke
•Depression

Penalties
•Illegal traffic, import or export of 'Yaba' of more than 250 grams - DEATH.
•Possession and consumption of 'Yaba' - Up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment or BOTH.

၁၁။ ေမာ္ဖင္း (Morphine)
နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာသက္သာေစရန္ အသံုးျပဳသည့့္ ဘိန္းမွ ထုတ္လုပ္ ရရွိေသာ
မွိန္းေဆးတစ္မ်ိဳးေပါ့။
Description
When raw opium is purified, a light brown powder called morphine base is
produced. Morphine itself is a white powder. It can come in block,
tablet, capsule, powder or solution form.

The Effects
If an abuser tries to stop using morphine, his body reacts strongly and he experiences
painful withdrawal symptoms:
•Aches and spasms
•Stomach cramps and convulsions
•Shaking and vomiting
•Running nose
•Watery eyes
•Loss of appetite
•Diarrhoea

Penalties
•Illegal traffic, import or export of morphine of more than 30 grams - DEATH.
•Possession and consumption of morphine - up to S$20,000 fine or 10 years
imprisonment or BOTH.

၁၂။ ဘိန္း (Opium)
Description
Raw opium is brown, hard like rubber and has a strong smell. When it is
cooked, it becomes dark brown or black colour and is called “prepared
opium”.

Apparatus for Opium
•In most cases, opium is usually smoked by using opium pipes of
different forms. The pipe has a long thick stem with a bowl-shaped head
at one end. A small piece of opium is put into the head of the pipe and
heated. Smoke is produced and inhaled through the stem of the pipe.

The Effects
If an abuser tries to stop using opium, his body reacts strongly and
he experiences painful withdrawal symptoms:
•Aches and spasms
•Stomach cramps and convulsions
•Shaking and vomiting
•Running nose
•Watery eyes
•Loss of appetite
•Diarrhoea

Penalties
•Illegal traffic, import or export of opium of more than 1200g and
containing more than 30g of morphine – DEATH.
•Possession and consumption of opium – up to S$20,000 fine
or 10 years imprisonment or BOTH.


အဲဒါေတြပါပဲ။
ဘာရယ္လို႕မဟုတ္ပါဘူး သိထားေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ဗဟုသုတလည္းရတာေပါ့။ တစ္ခုသတိထားရမွာ ကီလို ေရာင္းတဲ့အခါမွာစစ္ေဆးဖို႕လိုလိမ့္မယ္။သူမ်ားပစၥည္းသယ္တဲ့အခါ အဲဒီ ေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးပါေနရင္
မိမိတာ၀န္သာျဖစ္ေပတယ္။ ရတာနဲ႕ ရွင္းရတာ မကာမိပါဘူး။ ရွင္းမႏိုင္ရင္
အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံရလိမ့္မယ္။


မူးယစ္ေဆး၀ါးကို သုံးစြဲေနသူဟုတ္မဟုတ္ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ

ေၾသာ္ .... မေလွ်ာက္ဖူးတဲ့လမ္း အေၾကာင္းကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ သိႏိုင္ပါ့မလဲေနာ္။မရင့္က်က္ေသးတဲ့အရြယ္မွာ အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအရြယ္မွာ အဲလို
ေတြးေတာဖူးတတ္ၾကေပတယ္။

ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ သိႏိုင္မလဲလို႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္ေမးမိတိုင္းကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ၾကည့္လို႕ ျပန္ေျဖေလ့ရွိခဲ့တယ္ေလ။ တကယ္ပဲ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယုံၾကည္လို႕ အဲလိုမ်ိဳး ျပန္ေျဖမိတာလား၊ ပိုမိုတိက်တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို သိခ်င္ေန
လို႕လား။

လူၾကီးသူမေတြရဲ႕ စကားကနားထဲမ၀င္၊ လက္ခံႏိုင္ဖို႕မၾကိဳးစား၊ အယုံအၾကည္မရွိကိုယ့္ကိုကိုယ္သာ ပဲ့ကိုင္ရွင္ျဖစ္ခ်င္ေနခဲ့တာေပါ့။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဆိုေတာ့ ေျပာရမွာခက္သားပဲ။သူတို႕ကို စတင္မိတ္ဆက္သူကေတာ့ ေဆးလိပ္ေပါ့။

တခါတေလ အရက္၊ ဘီယာေတြကစတင္မိတ္ဆက္သူ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕မူးယစ္ျခင္းကို ခံစားတတ္လာတာေပါ့ဗ်ာ။ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ဘီယာ ဘာမွမသုံးဘဲမူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းပတ္၀န္းက်င္အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

မူးယစ္ေစတတ္တဲ့ ေဆး၀ါးတစ္ခုခုသုံးစြဲေနသူ တစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုေလ့လာမလဲ
ဆိုတာစိတ္၀င္စားစရာပါ။
 အျပင္ပိုင္းနဲ႕ စိတ္ပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးပဲေလ့လာလို႕ရတာ။ေဆးခန္းသြား
ျပီး ေဆးစစ္ခံခ်င္တဲ့သူ ရွိပါ့မလား။

တခ်ိဳ႕ေတြက ဆရာ၀န္ေတြကိုပါ လွည့္စား အသုံးခ်တတ္တယ္ေလ။
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စတင္မိတ္ဆက္ျပီ အခ်ိန္မွာ မိမိကိုယ္
ကိုယုံၾကည္မႈနည္းေနတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လူၾကီးေတြ မရိတ္မိရင္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္း
မွာသူတို႕ဟာကိုယ့္ကိုကိုယ္ အရမ္းယုံၾကည္လာၾကလိမ့္မယ္။

ဟန္ေဆာင္ေကာင္းလာၾကတာေပါ့။ေဆးေျခာက္ သုံးစြဲသူဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူျဖစ္
ေစရမယ္။ ေဆးလိပ္ထဲထည့္ျပီသုံးသုံး၊ pot နဲ႕ပဲသုံးသုံး ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူျဖစ္မွ သုံး
တတ္ေပမယ္။ မိဘကေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူျဖစ္ရင္ ေဆးလိပ္အနံ႕၊ မီးခိုးအနံ႕ ရလိုက္
တာနဲ႕ခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္ပါတယ္။

သာမန္ေဆးလိပ္အနံ႕နဲ႕မတူတဲ့ သင္းပ်ံ႕တဲ့အနံ႕တစ္မ်ိဳးပါ။ ဟင္းထဲမွာ ထည့္ခ်က္ထားရင္လည္း
သိႏိုင္ ပါတယ္။ အရက္၊ ဘီယာလို ပါးစပ္ကအနံ႕အသက္မရဘဲ မူးယစ္ေနတတ္ပါတယ္။ မူးယစ္
တာ ၾကာရွည္ေနျပီ ေဆးလိပ္ကိုထပ္ခါထပ္ခါ ထပ္ေသာက္ေနတတ္ပါတယ္။ စကားအရမ္းေျပာ
လာမယ္။ အလြန္အက်ဴး စားေသာက္လာမယ္။

အျပင္ပိုင္းကေတာ့သာမန္လူေတြအၾကား သိပ္မသိသာေပမယ့္ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲေနတတ္
ပါတယ္။အနီးကပ္ဆုံးသူေတြက ရိတ္မိမွာပါ။ အိပ္ေဆးတို႕၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးတို႕၊ လည္
ေခ်ာင္းကင္ဆာသက္သာေဆးတို႕၊ စိတ္ျငိမ္ေဆးတို႕၊ စိတ္ၾကြေဆးတို႕၊ ႏွလုံးအားတိုးေဆးတို႕
ကို မူးယစ္ေဆးအျဖစ္အဆေပါင္းမ်ားစြာ သုံးစြဲသူေတြကေတာ့ အျပင္ပိုင္းအမူအယာေရာ၊ စိတ္
ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲေန တတ္ပါတယ္။

အိပ္ငိုက္ေနမယ္(ဒါေပမယ့္ အိပ္မေပ်ာ္)၊ မွိန္းေနမယ္၊ မ်က္လုံးကေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ေန
မယ္၊တစ္ခုခု ကို ေတြးေနမယ္၊ ခဏခဏေမ့တတ္ေနမယ္၊ ေျပာျပီဆိုျပီတဲ့ စကားမ်ားကို ျပန္ျပန္
ေမးေနတတ္မယ္တစ္ခုခုကို သတိထားေနတတ္မယ္၊ မေရမရာတာတစ္ခုခုကို အာရုံစူးစိုက္ျပီး
လုပ္ေနလိမ့္မယ္။

စိတ္ၾကြေဆးကေတာ့ နာမည္နဲ႕လိုက္ေအာင္ တက္ၾကြေနလိမ့္မယ္။ စိတ္စြမ္းအင္ကိုအရမ္းအ
သုံးခ်ထားေတာ့ ေဆးရွိန္ေျပခ်ိန္မွာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနလိမ့္မယ္။အေကာင္းဆုံး စမ္းသပ္နည္း
တစ္ခုကေတာ့ စကားတစ္ခြန္းသို႕မဟုတ္ ဗီဒီယိုကားတစ္ကားကို အဲလိုျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အမွတ္
တမဲ့ ေျပာေစ သို႕မဟုတ္ၾကည့္ေစျပီ ေနာက္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ၾကာမွ အမွတ္တရပုံစံနဲ႕ ျပန္
ေမးၾကည့္ပါ။

ျပန္ေျပာခိုင္းပါ။ မွတ္မိႏိုင္မယ္ မထင္ပါ။ ေနာက္တစ္နည္းက မ်က္လုံးအတြင္းက aperture
ကိုၾကည့္ျပီ သိႏိုင္ပါတယ္။မ်က္လုံးရဲ႕ သဘာ၀လႈပ္ရွားမႈကို လိမ္လို႕မရပါဘူး။ အေမွာင္ထဲက
ေနအလင္းေရာက္ရင္ ရုတ္တရက္ မ်က္စိက်ိန္းသလို၊ အလင္းကေန အေမွာင္ထဲေရာက္ရင္
ခ်က္ခ်င္းဘာမွမျမင္ရေတာ့တာေတြဟာ aperture ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေစာင့္ေနရလို႕ပါ။
ပတ္၀န္းက်င္က အလင္းမ်ားရင္ apertureကသဘာ၀အေလ်ာက္က်ဥ္းေပးျပီ၊ အလင္းနည္း
ရင္ ခ်ဲ႕ေပးလိမ့္မယ္။

မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူေတြဟာ အာရုံေၾကာေတြ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့အတြက္ apertureရဲ႕လႈပ္ရွား
မႈဟာ သာမန္လူေတြထက္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္၀ါရင့္ေဆးသမား ေတြကို
ၾကည့္ရင္ မ်က္လုံးေၾကာင္ေနတာကို သိသိသာသာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာမွ လႈပ္ရွားမႈ
မရွိဘဲ ျငိမ္သက္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒါကို တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြကအဲဒီအၾကည့္နဲ႕
ေၾကြသြားတတ္ပါတယ္။

မ်က္ေတာင္မခတ္ပဲ ျငိမ္သက္ေနျခင္းဟာတုန္႕ျပန္မႈ၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ေႏွးေနလို႕ပါ။
ဆရာ၀န္ေတြ မ်က္လုံးထဲကို မီးထိုးျပီ ၾကည့္တတ္တာကို သတိထားမိၾကမွာပါ။မီးအလင္း
ေၾကာင့္ aperture ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ (က်ဥ္းသြားတဲ့ ႏႈန္း) တုန္႕ျပန္မႈေတြကို သိခ်င္တာရယ္
အဖ်ားေၾကာင့္ မ်က္ လုံးအတြင္းရွိ ေသြးေၾကာငယ္ေလးေတြရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈကိုသိခ်င္တာ
လည္း ပါတာေပါ့။

အရက္သမား၊ ေဆးသမားေတြဟာ သုံးစြဲထားခ်ိန္မွာမ်က္လုံးနီတတ္ပါတယ္။
မ်က္ကြင္းညိဳတတ္ပါတယ္။ႏႈတ္ခမ္းျပာတတ္ပါတယ္။ အၾကား အာရုံနည္းျပီ
ရုတ္တရက္ ေခၚမၾကား ေအာ္မၾကားျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။အာရုံေၾကာေတြရဲ႕
သဘာ၀ တုန္႕ျပန္မႈေတြ ေႏွးေကြးေနလို႕ပါ။

လမ္းေလွ်ာက္ရင္ရုိင္တာတို႕၊ လက္တုန္တာတို႕၊ ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုင္ရင္မျမဲျမံတာတို႕
တစ္ခုခုကို မွီေနခ်င္တာတို႕၊ တစ္ခုခုကို ျငိမ္သက္စြာစိုက္ၾကည့္ေနတတ္တာတို႕ စသျဖင့္
ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႕တုန္႕ျပန္မႈေတြက မ်က္လုံးေလာက္ မထင္ရွားေစႏိုင္ပါဘူး။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲထားခ်ိန္မွာသာမန္ထက္ စိတ္တို
ေဒါသထြက္လြယ္တတ္သလို၊ တခ်ိဳ႕ေတြက်ျပန္ေတာ့သာမန္အေျခအေနထက္ စိတ္ရွည္
သည္းခံတတ္ၾကပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ေၾကာက္တတ္တဲ့သူဆို သတၱိရွိလာျပီ ရဲရင့္ျပတ္သားတဲ့သူေတြေၾကာက္တတ္လာသလိုမ်ိဳး
ေပါ့။ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေတြကေတာ့ သာမန္ထက္ေႏွာင့္ေႏွးညံ့ဖ်င္းေနတတ္သလို၊ တခ်ိဳ႕
ေတြက်ျပန္ေတာ့ ဦးေႏွာက္အတြင္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ထင္ပါရဲ႕ သူမတူေအာင္ေတြးေခၚ
ၾကံဆတတ္ၾကေပတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ခဏခဏေမ့တတ္ၾကတယ္။
ခ်စ္သူကို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာရင္လည္း သူမ်ားေတြထက္ ပိုတတ္တယ္။ ပိုျပီယုယတတ္တယ္။
တခ်ိဳ႕ တစ္လိုင္းေမာင္းေတြက်ေတာ့ ခ်စ္သူကို ဒုကၡေပးတတ္ၾကတယ္။အစြန္းေရာက္တတ္
ၾကတယ္။ ေကာင္းတဲ့ဘက္ေရာ၊ မေကာင္းတဲ့ဘက္ေရာ အစြန္းေရာက္စြာေတြးေတာတတ္
ၾကတယ္။

ပုံမွန္သုံးစြဲေနက်သူေတြဆိုရင္ အခ်ိန္က်ရင္မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ျဖစ္ကာ စိတ္ေဖာက္လြဲေဖာက္
ျပန္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိဘ၊ သားသမီး၊ ဇနီးမယား ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမဆိုျပီ မကြဲျပားဘဲ
မခြဲျခားတတ္ေတာ့ဘဲ ဆိုးဆိုးရြားရြားစိတ္ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္။

ဒီလိုေခတ္ၾကီးမွာ သားေယာက္်ားေလးသာမက သမီးမိန္းကေလးေတြကိုပါ မူးယစ္ေဆးသုံး
စြဲမႈ ရွိ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လိုလာပါျပီ။ ရုပ္ပိုင္း၊စိတ္ပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈကို မိဘေတြက အေသး
စိပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနဖို႕လိုအပ္လိမ့္မယ္။

အေပါင္းအသင္းေတြ၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈေတြ၊ စိတ္၀င္စားမႈေတြ စသျဖင့္မိမိသားသမီးနဲ႕
ပတ္သက္ တာမွန္သမွ် မ်က္ေျခမပ်က္ဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။
ဥပမာ .....သူ ဘာကိုစိတ္၀င္စားလဲဆိုတာပါပဲ။ ဖြန္ေၾကာင္တတ္တဲ့ သားသမီးဆိုရင္ေတာ့
မူးယစ္ေဆးနဲ႕ေ၀းနိုင္ပါတယ္။သူေၾကာင္တဲ့သူက မူးယစ္ ေဆးသုံးတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ခြ်တ္
ယြင္းခ်က္ေပါ့။

လူတစ္ေယာက္မွာ စိတ္၀င္စားမႈ တစ္ခုေတာ့ အနည္းဆုံးရွိတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခုထက္ပိုျပီး
လိုင္းေပါင္းစုံလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္မူးယစ္ေစတတ္တဲ့အရာမွန္သမွ် အရက္၊
ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္မွအစဘာကိုမွမလုပ္တတ္ဘူး ၊ လုပ္ေလ့မရွိၾကဘူး။

ဒါေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရုိးတာေပါ့လို႕ ခ်ီးမြမ္းမေစာနဲ႕အုံးက်န္တဲ့တစ္လိုင္းမွာေတာ့ တဘက္ကမ္းခတ္
ေအာင္ေမာင္းေနတတ္တယ္။ လူမသိသူမသိေအာင္ေပါ့။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ထက္လြန္လာျပီ
ဆိုရင္ေတာ့ ဆုံးမစကားေတြေၾကာင့္လူေကာင္းျပန္ျဖစ္လာတဲ့သူေတြ ရွိၾကသလို သိလ်က္နဲ႕ ဆက္
မိုက္ေနသူေတြလဲရွိတတ္ၾကတယ္။

ဘ၀ေပးအေျခအေနအေပၚမူတည္တာေပါ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမားရွိခဲ့ရင္ေတာ့ လူေကာင္းျပန္
မျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ လူေတာ္ေတြစာရင္းထဲ၀င္ေနမွာပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္သန္းလာ
ၾကတဲ့ တခ်ိဳ႕ေတြ ယေန႕ေခတ္မွာအင္ဂ်င္နီယာၾကီးေတြ၊ အရာရွိၾကီးေတြျဖစ္ေနၾကတယ္လို႕ ေျပာရင္
ယုံနိုင္ပါ့မလား။ အမ်ားၾကီးပါ လူေတာ္ေတြပါ။

လူေကာင္းေတြမဟုတ္ခဲ့ေပမယ့္ လူဆိုးလို႕လဲမဆိုႏိုင္၊ လူမိုက္ေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆက္သုံးစြဲေနတဲ့သူေတြ ရွိၾကသလို ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေၾကာင့္ရပ္တန္႕လိုက္
ၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါ့ဗ်ာ။ ပညာတတ္ေလာင္းေတြ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ဆုံးရႈံးခဲ့ ရတာေတြလည္း
အမ်ားၾကီးပါ။

ဒါေၾကာင့္ ပညာတတ္ေလာင္းေတြ လမ္းမွားေနရင္ ထိန္းဖို႕ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတယ္ေလ။

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူေတြဟာ ေက်ာင္းေတြကို ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိၾကတယ္။
အေပါင္းအေဖာ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားေတာ့ ေစ်းကြက္ရွိတယ္လို႕ ေျပာနိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။
ရုပ္ရွင္ေလာကလိုမ်ိဳးဂီတေလာကလိုမ်ိဳး ေငြကို အမ်ားအျပားရေနၾကတဲ့အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ိဳးေတြ
ကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိတတ္တယ္။

စိတ္ခံစားမႈအတုလုပ္ရတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြမွာ မူးယစ္ေဆးက အေရျခဳံေပးတယ္လို႕အယူအဆလြဲမွား
ေနျပီ မိမိ၏အစြမ္းအစကို ပိုမိုတက္လာေစခ်င္လို႕ ေဆး၀ါးအကူအညီယူေလ့ရွိတတ္ၾကတယ္။

အားကစားသမားေတြပါ သုံးစြဲတတ္ၾကတာ ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ မိမိသားသမီးေတြမပါ၀င္သြားေအာင္
ဂရုစိုက္ေပါ့။ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နယ္ပယ္မွာနာမည္ ဂုဏ္သတင္းပ်က္စီးေစတဲ့
အျပင္ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးသုံးစြဲလာရင္အသက္ဆုံးရႈံးမႈ အေျခအေနနဲ႕ပါ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္။

ယေန႕ေခတ္မွာ မိဘႏွစ္ပါးစလုံး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရေတာ့ သားသမီးေတြအေပၚမွာရင္အုပ္
မကြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ အခက္အခဲရွိၾကပါတယ္။ မေကာင္းမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ေအာင္ ဆုံးမေနရုံနဲ႕မျပီးေသးကိုယ္တိုင္၀င္ေရာက္ ပဲ့ကိုင္ေပးမွသာလွ်င္
မိမိသားသမီးမ်ားလူေကာင္းလူေတာ္ေလးမ်ား ျဖစ္လာေစ ရန္ ရည္ ရြယ္ လ်က္......


Ref: http://www.malaysiaonlineradiomedia.comေရခဲ (ICE) လို႔ေခၚတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုတာ....

အိပ္လုိ႔ မရတဲ့ ေရခဲမွာပါတဲ့  ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကပုံမွန္ထက္ ၃ဆခြဲ ပုိျမန္လာမယ္...

ေဆးသုံးပီးရင္ အရာရာကုိေၾကာက္တတ္လာမယ္...

အစာစားခ်င္စိတ္လုံးဝေပ်ာက္သြားမယ္။  တခါသုံးပီးရင္ ၂ရက္ေလာက္ အိပ္ခ်င္စိတ္ကုန္မယ္
အေတြးေပါင္းစုံေပးမယ္....

စိတ္အားငယ္တတ္တဲ့သူေတြကငုိေနမယ္....ရန္လိုတတ္သူေတြအတြက္ေတာ့ ျမင္ျမင္ရာကိုထိုးႀကိတ္ခ်င္လာမယ္....

သံသယလြန္ကဲလြန္းၿပီး မိသားစုဝင္ေတြကိုရန္သူသဖြယ္
ျမင္တတ္လာမယ္....

ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေရဓာတ္70% ေက်ာ္ဆံုး႐ံႈးသြားတတ္ၿပီး
ကတုန္ကယင္ျဖစ္လာမယ္.....
Over Sex ေတြျဖစ္လာၿပီး ဓမၼတာမဟုတ္ေသာနည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံခ်င္လာမယ္....

အသိစိတ္ေတြလြတ္ကင္းသြားၿပီး ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဆက္တိုက္
က်ဴးလြန္လာမယ္..


17 Sep 2015

အမေလး ရွား (ငါ ျပန္ခဲ့မယ္)အမေလး ရွား
~~~~~~~~

ငါ ျပန္ခဲ့မယ္....

၀ဖီးေနတဲ့ အာရွက်ား ခံတြင္း၀က_
ေမေဒး မသိတဲ့ သူေဌးၾကီး ဖ၀ါးေအာက္က_
တစ္ေန႕ ၁၂ နာရီ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ စက္ရုပ္ဘ၀က_
တစ္ေန႕အလုပ္ပ်က္ရင္ ၃ ရက္စာ လုပ္ခ ျဖတ္တဲ့ ဘူဇြာ ဥပေဒေအာက္က_
လူကို ေလခြ်န္ျပီးေခၚ ေျခေထာက္နဲ႕ ထိုးျပျပီး ခိုင္းတတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳၾကားက_

အလုပ္ရွင္သူေဌးကို ေၾကာက္ရ_
လမ္းထြက္ရင္ ရဲကိုေၾကာက္ရ_
အိမ္မွာ ညအိပ္ရင္ ေအာ္ပရာစီ ေၾကာက္ရ_
ပြဲစား လူလိမ္၊ ဂိုဏ္းစတား ၊အိႏၵိယ
ရဲ ေရလာ ဖာသယ္ အရက္အတု_
အမေလး ရွား ေနရတဲ့ဘ၀
 
..........ထြီ...............

ဘုရင့္ေနာင္ကို အားနာပါရဲ႕..
ဦးေအာင္ေဇယ်ေရ ေတာင္းပန္ပါတယ္...
အာရွ က်ားေတြသနားမွ ခ်မ္းသာရမယ့္....
အာရွ ႏြားဘ၀မို႕ပါ....
ဒါေလး ၀ရိန္ေဆာ္ျပီးရင္
ဒီကဗ်ာကို ဆက္ေရးပါ့မယ္...
ဒီတစ္လ အေၾကြးေက်ရင္ေတာ့.....
စိတ္ခ်......
စိတ္ခ်......
မုတ္သုန္မိုးနဲ႕ အတူ ငါျပန္ခဲ့မယ္...။
 

ေက်ာ္ န၀ေဒး(ေခတၱ..မေလးရွား)
၁၅ .၆. ၂၀၁၃