4 Sep 2014

အိမ္ေထာက္ဘက္ေန႕နံမ်ား


အိမ္ေထာက္ဘက္ေန႕နံမ်ား

 
ဦး သာ စိန္ ပန္း ဒန္းလွကိုရွာ
ဦး-သာ တနဂၤေႏြႏွင့္ေသာၾကာအိမ္ေထာင္ဖက္
စိန္-ပန္း အဂၤါႏွင့္ၾကာသပေတးအိမ္ေထာင္ဖက္
ဒန္း-လွ စေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္
ကို-ရွာ တနလၤာႏွင့္ ရာဟု အိမ္ေထာင္ဖက္`

အိမ္ေထာက္ရန္ဖက္
ဓမၼာ၊ ေသာက ၊ အင္း၀၊ ရာဇာ
ဓ မၼာ - စေနနဲ႕ ၾကာသပေတး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္
ေသာ က - ေသာၾကာႏွင့္ တနလၤာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္
အင္း-၀ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္
ရာ-ဇာ ရာဟုႏွင့္ အဂၤါ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္

မိတ္ဖက္
ေအာင္ပ ကုလား ေဆြသား ေနာင္ရင္း
ေအာင္ ပ တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး မိတ္ဖက္သင့္သည္
ကု လား တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူး မိတ္ဖက္သင့္သည္
ေဆြ သား အဂၤါႏွင့္ ေသာၾကာ မိတ္ျဂိဳလ္သင့္သည္
ေနာင္ ရင္း စေနႏွင့္ ရာဟု မိတ္ျဂိဳလ္သင့္သည္

ကမၻာ့ရန္
ဦးညိဳ ေခမာ သုတ ေ၀ရီ
ဦး-ညိဳ တနဂၤေႏြႏွင့္ အဂၤါ ကမၻာ့ရန္
ေခ-မာ တနလၤာႏွင့္ ၾကာသပေတး ကမၻာ့ရန္
သု-တ ေသာၾကာႏွင့္ စေန ကမၻာ့ရန္
ေ၀-ရီ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟု ကမၻာ့ရန္

ခုႏွစ္နံႏွင့္ အုပ္စိုးသည့္ သတၱဳရတနာမ်ား
တနဂၤေႏြ - ေၾကးနီး
တနလၤာ - ပတၱျမား
အဂၤါ - ေရႊ
ဗုဒၶဟူုး - ေက်ာက္သံပတၱျမား
ၾကာသပေတး -ေငြ
ေသာၾကာ ပုလဲ
စေန သံ

ရက္ရာဇာ ေရြးနည္း
တန္ခူး သာလွ - တန္းခူးလမွာ ေသာၾကာ- ဗုဒၶဟူး
ထြန္းပ ကဆုန္ - ကဆုန္လမွာ စေန - ၾကာသပေတး
နယုန္ညြန္႕စ - နယုန္လမွာ အဂၤါ
ေအာင္လွ၀ါဆို - ၀ါဆိုလတြင္ တနဂၤေႏြ- ဗုဒၶဟူး
သာလို၀ါေခါင္ - ၀ါေခါင္လတြင္ ဗုဒၶဟူး-ေသာၾကာ
ျမေတာင္ ေတာ္သလင္း - ေတာ္သလင္းလတြင္ ၾကာသပေတး- စေန သီတင္းကြ်တ္ ဆီ - သီတင္းကြ်တ္လတြင္ အဂၤါ
ေသာရီ တန္ေဆာင္မုန္း - တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ေသာၾကာ - ရာဟု
ခ်မ္းတုန္ နတ္ေတာ္ နတ္ေတာ္လတြင္ တနလၤာ - စေန မိေနာ္ျပာသို ျပာသိုလတြင္ ၾကာသပေတး-စေန
မိညိဳတပို႕တြဲ တပို႕တြဲလတြင္ အဂၤါ - ၾကာသပေတး
ထဲ၀င္တေပါင္း တေပါင္းလတြင္ စေန - ဗုဒၶဟူး
ေဆာင္တိုင္းေအာင္မည့္ ရက္ေကာင္းရာဇာျဖစ္ေပသည္။

ျပႆဒါးရက္ေရြးနည္း
တန္ခူး၀ါေခါင္ ၊ တိမ္ေတာင္ထြန္းေပၚ လနတ္ေတာ္ မေလ်ာ ေျမြနဲ႕ၾကြက္ (စေန ၊ ၾကာသပေတး)

ကဆုန္ ေတာ္သလင္း ျပာသိုတြင္း စြယ္ရင္းျဖဴစင္ ပူးႏွင့္ဆင္ (ေသာၾကာ ၊ ဗုဒၶဟူး)

နယုန္ ၀ါကြ်တ္ ႏွင္းစြတ္စိုရႊဲ တပို႕တြဲ၊ ပ်ံ၀ဲေတာင္ဟုန္ က်ား ဂဠဳန္ (တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြ)

၀ါဆို တန္ေဆာင္မုန္း ပူတုန္ခ်မ္းေျပာင္း လတေပါင္း မေကာင္းတဲ့ေန႕ ဟိုင္းျခေသၤ့ (ဟိုင္း= ရာဟု ၊ ျခေသၤ့ = အဂၤါ)
မေကာင္းေန႕မ်ား ျပႆဒါး မုခ်ေရွာင္ကာသြား

ဲဲျဂိဳလ္ေန ျဂိဳလ္သက္မ်ား
================
တနဂၤေႏြ ျဂိဳလ္သက္ - ၆ႏွစ္
တနလၤာ ျဂိဳလ္သက္ - ၁၅ ႏွစ္
အဂၤါ ျဂိဳလ္သက္ - ၈ ႏွစ္
ဗုဒၶဟူး ျဂိဳလ္သက္ - ၁၇ ႏွစ္
ၾကာသပေတး ျဂိဳလ္သက္ - ၁၉ႏွစ္
ေသာၾကာ ျဂိဳလ္သက္ - ၂၁ ႏွစ္
စေန ျဂိဳလ္သက္- ၁၀ ႏွစ္
ရာဟုျဂိဳလ္ - ၁၂ ႏွစ္

အဲဒီ့ျဂိဳလ္ေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ ၁၀၈ ရတယ္ ၁၀၈ န၀င္းလို႕ေခၚၾကေလသည္။
 

0 comments:

Post a Comment