6 Oct 2016

ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆံုးမစာ ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆံုးမစာ လကၤာၾကီး
 

ဆိုပိန္႔ဟုတ္ရာ …စဥ္းစားပါေလာ့ ၊ ခႏၶာဘာရ ၊ ပဥၥကကား ၊ ယုယခင္မင္၊ စိန္ေရႊဆင္၍ ၊ ျပဳျပင္ပိုက္ေထြး ၊ နင္ေကၽြးေမြးလည္း ၊ အေရးမေရာက္ ၊ သဲေရေမွာက္သို႔ ၊ နင့္ေနာက္မပါ ၊ နင္လိုရာကို ၊ ဘယ္ခါမလိုက္ ၊ နင့္အၾကိဳက္ႏွင့္ ၊ တိုက္ရိုက္ဖီလာ ၊ ဆန္႔က်င္ပါခဲ့ ။


ရုပ္ဝါနုနယ္ ၊ ရွဳ႕စဖြယ္ႏွင့္ ၊ တင့္တယ္ရႊန္းစို ၊ နင္လွလိုလည္း ၊ အအိုစာရင္း ၊ သူကသြင္း၏ ။

ေဘးရန္ကင္းကြာ ၊ လြန္ခ်မ္းသာ၍ ၊ မနာရလို ၊ ေတာင္းဆုဆိုလည္း ၊ နင့္ကိုမညွာ ၊ ေဘးေရာဂါႏွင့္ ၊ ခါခါမငဲ့ ၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔၏ ။

နင့္ႏွင့္တူညီ ၊ ခ်စ္ၾကိဳးသီသား ၊ ပလီပလာ ၊ အျပစ္ကြာသည့္ ၊ခ်စ္စြာမယား ၊ သမီးသားႏွင့္ ၊ စီးပြားဥစၥာ ၊ ဘယ္ခါမကြဲ ၊အတူတြဲ၍ ၊ အျမဲျပံဳးခ်ိဳ ၊ ေနရလိုလည္း ၊ နင့္ကိုမေထာက္ ၊ နင့္ေနာက္မလိုက္ ၊ အပူတိုက္၍ ၊ နင္ဟိုက္နင္ေခြ ၊ နင့္ကိုေသေအာင္ ၊ က်ားေမြခံတြင္း ၊ အစာသြင္းသို႔ ၊ ေသမင္းသူ႔လက္ ၊ ပဏၰာဆက္၏ ။

လ-ရက္-ႏွစ္ေတြ ၊ အသေခ်ၤႏွင့္ ၊ လြန္ေလဘဝ ၊ အနႏၱက ၊ ဆံုးစမပိုင္ ၊ ယခုတိုင္ေအာင္ ၊ နိုင္နိုင္နင္းနင္း ၊ ဥာဏ္မသြင္း၍ ၊ ေသမင္းသူလွ်ိဳ ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ၊ မျငိဳျငင္ရက္ ၊ စြဲလမ္းခ်က္ျဖင့္ ၊ ျမိဳင္နက္စြန္ဖ်ား ၊ ေတာသစ္က်ားကို ၊ မယ္ဘြားမိခင္ ၊ ႏြားငယ္ထင္သို႔ ၊ အျမင္မေျဖာင့္ ၊ ဝိပလ္ေမွာင့္၍ ၊ တၾကာင့္ၾကၾက ၊ ျပဳခဲ့လွျပီ ။

ဘုရားသာသနာ ၊ ခုအခါ၌ ၊ ပညာစကၡဳ ၊ ဖန္ဖန္ရွဳ႕ေလာ့ ၊ ရတုဂိမွန္ ၊ အခ်ိန္တန္ေသာ္ ၊ သူရကန္ေဝွ႔ ၊ အပူေငြ႔ေၾကာင့္ ၊ေရေသြ႔ခန္းျငား ၊ အိုင္ပတၱားဝယ္ ၊ က်က္စားေနၾက ၊ ငါးမစၦတို႔ ၊ ေရကလည္းနဲ ၊ သိန္းစြန္ဝဲ၍ ၊ ေပ်ာ္ပြဲျမဴမွ် ၊ ရွာမရဘဲ ၊ေသၾကဖို႔သာ ၊ နီးကပ္လာသို႔ ၊ ငါသူကစ ၊ ရွိသမွ်လည္း ၊ ေန႔ညဥ့္မလပ္ ၊ အစဥ္စပ္လ်က္ ၊ ဥပါဒ္-ဌီ-ဘင္ ၊ မျပတ္ႏွင္လ်က္ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ၊ မရွိပါဘဲ ၊ဖ်ားနာကိုက္ခဲ ၊ ေရာဂါစြဲ၍ ၊ ေသပြဲေသတမ္း ၊ ေသစခန္းႏွင့္ ၊ ေသလမ္းသို႔သာ ၊ နီးကပ္လာ၏ ။

ငါငါတက္ၾကြ ၊ မာန္မာနႏွင့္ ၊ ေလာဘေဒါသာ ၊ အစျဖာသား ၊ ယုတ္မာစြာလွ ၊ အဓမၼကို ၊ ေဝးကမလာ ၊ ကင္းရွင္းကြာေအာင္ ၊ ခါခါမပြား ၊ အပ်င္းမ်ားမူ ၊ ေလးပါးပယ္ရြာ ၊ နင့္အိမ္သာဟု ၊ စိတ္မွာစြဲကပ္ ၊ သတိခ်ပ္ေလာ့ ။

လူ႔ရပ္နတ္ရြာ ၊ ထက္ျဗဟၼာႏွင့္ ၊ မဟာသုခ ၊ နိဗၺာနသို႔ ၊ ရွစ္ဝမဂၢင္ ၊ သေဘာၤာယဥ္ျဖင့္ ၊ ေဆာလ်င္ကပ္ခို ၊ ေရာက္ရလိုမွဳ ၊ ထိုထိုပုည ၊ ကုသလကို ၊ ေန႔ညမစဲ ၊လံု႔လသဲေလာ့ ။

ၾကံဳခဲလွစြာ ၊ သာသနာႏွင့္ ၊ နင့္မွာမေရြ႕ ၊ ယခုေတြ႔ျပီး ၊ ေမ့ေမ့မူးမူး ၊ နင္မရူးႏွင့္ ၊ ဆီဦးေထာပတ္ ၊ ရသာဓာတ္ကို ၊ အျမတ္တစ္ခု ၊ မွတ္မရွဳ႕ဘဲ ၊ ရြာသူဝက္မိုက္ ၊ မစင္ၾကိဳက္သို႔ ၊ အျမိဳက္တရား ၊ နင္ေရွာင္ရွား၍ ၊ ငါးပါးအာရံု ၊ မစင္ပံုကို ၊ စံုစံုမက္မက္ ၊ မႏွစ္သက္ႏွင့္ ။

ထက္ျမက္အဖ်ား ၊ သင္တုန္းသြားဝယ္ ၊ပ်ားသဖြယ္ဟု ၊ ဥာဏ္က်ယ္သေလာက္ ၊ အျပစ္ေကာက္၍ ၊ ေတာင္ေခ်ာက္ျမိဳင္ၾကား ၊ သမင္မ်ားကို ၊ သစ္က်ားပုန္းေအာင္း ၊
အရေခ်ာင္းသို႔ ၊ ေတာင္ေခါင္းရိပ္ေျမွာင္ ၊ သခၤမ္းေခ်ာင္ဝယ္ ၊ တိမ္းေရွာင္တစ္ကိုယ္ ၊ ေတာ-ေတာ-ဆို၍ ၊ မဂ္ဖိုလ္မေႏွာင္း ၊ အရေခ်ာင္းမွ ၊ အေပါင္းဒုကၡ ၊ ကင္းကြာရဟု ၊ ဗုဒၶေရႊႏွဳတ္ ၊ ၾကာကမုခ္မွ ၊ လွစ္ထုတ္ျမြက္ၾကား ၊ မိန္႔ေတာ္ထားသည္ ၊ နင့္ကားနင့္တြက္ ၊ က်င့္ေတာ့တည္း ။ ။

 


0 comments:

Post a Comment